NHOs handelspolitiske utvalg i Washington DC

Publisert

Washington DC med NHOs handelspolitiske utvalg.

Washington DC med NHOs handelspolitiske utvalg.

Rammevilkårene for internasjonal handel er i endring. Dette er i betydelig grad drevet av USAs økende skepsis til WTO og multilaterale handelsavtaler, noe som igjen bidrar til usikkerhet for det regelbaserte systemet for internasjonal handel.

Norge og norsk næringsliv, herunder mat-, drikke- og bionæringen, er blant de som nyter godt av et stabilt internasjonalt handelssystem som gjør at vi kan balansere offensive og defensive interesser. NHO Mat og Drikke og flere medlemsbedrifter deltok derfor på NHOs handelspolitiske utvalgs studietur til Washington DC fra 13. til 15. november. Formålet med studieturen var å få en grundig strategisk og operasjonell forståelse av hvordan USA vil forholde seg til internasjonal handel og det multilaterale systemet i årene fremover. Særlig viktig var handelskrigen mellom USA og Kina og det fremtidige handelspolitiske samarbeidet mellom USA og EU, og USA og EFTA-landene.

Hovedinntrykket fra besøket er at USA på tvers av politiske skillelinjer, og over lengre tid, ikke er fornøyd med utviklingen i WTO. Tenketankene og miljøene som NHOs handelspolitiske utvalg snakket med var entydige på USAs misnøye med at WTO har stått stille siden Doha-runden i 2001, og ikke har tatt nok skritt for å blant annet å integrere Kina i verdensøkonomien med nye regelverk, krav til transparens og mer robuste tvisteløsningsmekanismer. Signalene var tydelige på at USA fremover vil prioritere bilaterale avtaler og begrensende multilaterale handelsavtaler fremfor å ta globale lederskap i det multilaterale systemet slik vi har kjent det siden 1945.

- Mat-, drikke- og bionæringen er spesielt utsatt for endringer i det multilateral handelssystemet som har gitt stabile rammevilkår siden midten av 1990-tallet med WTO og EØS, sier Gerhard Salicath i NHO Mat og Drikke. USAs endrete holdninger til WTO og frihandel utfordrer denne stabiliteten og er bekymringsfull – Det er derfor viktig å forstå de bakenforliggende politiske og økonomiske årsakene til dette fortsetter Salicath.

Siden opprettelsen av WTO i 1995 har USA og EU i hovedsak samarbeidet om regelverksutviklingen for verdenshandelen, og disse to har lagt premissene for utviklingen i internasjonal handel. Opprettelsen av WTO har blant annet ført til tollreduksjoner og mer åpne markeder for handel med varer og tjenester, globale regler for handel med landbruksprodukter, internasjonale prinsipper for subsidiepolitikk, globale regler for ivaretakelse av immaterielle rettigheter, tvisteløsningsmekanismer med mer. Utviklingen vi nå ser med tendenser til at EU og USA i stor grad skiller lag, samtidig som USA og Kina i økende grad driver med strategisk rivalisering utfordrer, denne brede enigheten som tidligere har støttet opp under WTO.

NHO la opp til et meget godt opplegg, med møter og drøftelser i blant annet Center for Strategic and International Studies, CATO Insitute, Stimson Center, Equinor i Washington, United States Trade Representative, handelspolitisk avdeling i Canadas ambassade i USA, og representanter for Comitee on Ways & Means i Representantenes hus. Det var også lagt inn rundebordslunsj med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og US Chamber of Commerce 14. november, og rundebordslunsj med nordiske og europeiske søsterorganisasjoner 15. november. Møtene var preget av grundige analyser og drøftelser, og vil være viktige bidrag til NHO Mat og Drikkes handelspolitiske arbeid fremover.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: