Medlemspraten: Viken Skog

Portrett av Kristiansen

Daglig leder i Viken Skog, Tor Henrik Kristiansen. Foto: Viken Skog.

- Skogen har en nøkkelrolle i løsningen av klimautfordringen; både som karbonlager, bygningsmateriale i nye og innovative produkter og som energiressurs, sier Tor Henrik Kristiansen, daglig leder i Viken Skog.

Viken Skog er et skogeiersamvirke eid av mer enn 9200 skogeiere på Østlandet. Konsernet har hovedkontor i Hønefoss og fem distriktskontorer. Det er 87 ansatte i morselskapet og 260 ansatte i konsernet. Viken Skog omsetter tømmer, leverer skogtjenester og opererer i hele verdikjeden fra plante til industri. Viken Skog jobber for å utvikle en komplett bærekraftig verdikjede basert på skogens ressurser. Konsernet hadde i 2020 en omsetning på NOK 2,23 milliarder.

- For Viken Skog handler det ikke bare om å omsette tømmer, men om å tenke helhet – fra planting til foredling av råvare. Vi gir våre eiere konkurransekraft og kunnskap, slik at vi sammen skaper en langsiktig, bærekraftig og lønnsom næring. Vi jobber for å utvikle en verdikjede i verdensklasse, sier Tor Henrik.

Virkemiddel for å løse globale klima- og bærekraftspørsmål

For at vi skal lykkes med dette, er vi avhengige av aktive skogeiere som driver et aktivt skogbruk hele året, hvert år. Dette forutsetter at samfunnet tilrettelegger for økt bruk av skogressursen der bruk av skogen er et av virkemidlene for å løse de globale klima- og bærekraftspørsmålene, sier han.

- Slik jeg ser det står myndighetene overfor et valg der de må velge om Norge skal bruke skogressursen til verdiskaping og sysselsetting i distriktene, eller om store skogområder skal vernes. Regjeringen har utpekt skogbruk som en strategisk viktig næring for landet der SKOG22 påpekte at verdiskapingspotensialet ved bruk av treet til innenlands foredling over en 20-års-periode ville være på 3600 milliarder kroner, mens tilsvarende ved eksport av tømmeret vil være 80 milliarder kroner. Hos Viken Skog er vi opptatt av å benytte mulighetsrommet for skogen i den nye grønne økonomien gjennom arbeidet med å etablerer ny tre-forbrukende industri på Treklyngen i Hønefoss, sier Tor Henrik.

Skogens nøkkelrolle

Dersom Tor Henrik fikk møte statsministeren ville han ha brukt tiden på å snakke om hvilken nøkkelrolle skogen har i løsningen av klimautfordringene; både som karbonlager, bygningsmateriale i nye og innovative produkter og som energiressurs. – Det er på tide at vi går fra ord til handling i det grønne skiftet. Norge er avhengig av at landbasert industri har konkurranseevne til å møte morgendagens behov for verdiskaping, sier han. Tor Henrik legger også til at myndighetene gjennom sin nye klimapolitikk må prioritere og tilrettelegge for etablering av ny fastlandsindustri med fokus på innovasjon og produksjon av nye fornybare og miljøvennlige produkter i Norge.

Kompetansetung samarbeidspartner

Viken Skog har vært medlem i NHO og NHO Mat og Drikke siden 2006. – Vi opplever NHO og NHO Mat og Drikke som en kompetansetung samarbeidspartner på spørsmål om arbeids- og næringsliv. I tillegg bistår organisasjonen oss med rekruttering til næringen gjennom satsingen Velg Skog. Vi er glad for at NHO retter søkelyset mot hvordan skogen kan bidra inn i en fremtidig bioøkonomi til det beste for klima, avslutter Tor Henrik.

Besøk:
Medlemspraten

I NHO Mat og Drikkes serie “Medlemspraten” tar vi en prat med medlemsbedrifter for å høre hva som opptar dem. Ønsker du og din bedrift å bli intervjuet? Ta kontakt med Hege Guttormsen.

Les flere intervjuer i samme serie her

Her finner du mer informasjon om medlemskap og medlemsfordeler i NHO Mat og Drikke.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: