Har oversikt og innsikt i bedriftenes markedssituasjon

Portrett av Gerhard Salicath

Gerhard Salicath, fagsjef næringspolitikk i NHO Mat og Drikke. Foto: Ilja C. Hendel | NHO Mat og Drikke

Lange og komplekse verdikjeder, tøff konkurranse og stor politisk interesse gjør at det meste av politikken påvirker medlemsbedriftene i NHO Mat og Drikke. Som fagsjef for næringspolitikk i NHO Mat og Drikke står Gerhard Salicath midt i skjæringspunktet mellom bedriftene og myndighetene.

Mat- og drikkenæringen er Norges største fastlandsindustri, og har komplekse nasjonale og internasjonale verdikjeder. Derfor får endringer i politiske prioriteringer, skatter og avgifter, næringslovgivning, toll og fortolling, EØS-regler eller store internasjonale hendelser som for eksempel pandemien eller sist krigen i Ukraina, rask påvirkning på bedriftenes markedssituasjon og konkurransekraft.

Gerhards oppgave er å følge med på disse prosessene, koordinere medlemmenes interesser og innspill og fremme mat- og drikkenæringens interesser i dialog med myndigheter, politikere, internasjonale organisasjoner og andre interesseorganisasjoner, samt følge opp høringer og andre typer påvirkningsarbeid.

Forsyningssikkerhet og beredskap

Som eksempler på hvilke saker han jobber med, trekker Gerhard frem spørsmål knyttet til forsyningssikkerhet og beredskap som følge av Russlands invasjon av Ukraina. – Sammenfallet av EUs nye klimastrategi, European Green Deal, koronapandemi og nå til sist krigen i Europa er en såkalt perfekt storm som fører til mye uro og ubalanse i mat- og drikkenæringens verdikjeder i Norge og Europa, forklarer Gerhard.
- Norske mat- og drikkeprodusenter spiller en viktig rolle for å ivareta forsyningssikkerheten og da er det NHO Mat og Drikkes oppgave å bidra til at forholdene ligger best mulig til rette for at hverken bedriftene eller forbrukerne skal mangle nødvendige ting til produksjon eller forbruk, sier han.

Konkurranse i dagligvaresektoren og grensehandel

To andre saker som er høyt prioritert i Gerhards arbeid våren 2023 er utfordringer knyttet til konkurransen i dagligvaresektoren og den økende grensehandelen. - Stortinget har bedt regjeringen om å utrede en rekke tiltak for å styrke konkurransen i dagligvaresektoren. Dette er problemstillinger som har direkte betydning for medlemsbedriftenes markedssituasjon og rammevilkår, sier han.

Grensehandel som følge av ulikheter i rammevilkår mellom Norge og landene rundt oss har lenge vært en betydelig utfordring for mat- og drikkenæringen fordi vi mister verdifull handel til nabolandene våre. – Det var en stor seier da Stortinget i løpet av 2020 og 2021 fjernet avgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer. Endringen bidro til at avgiftsnivået mellom landene ble mer harmonisert slik at det ble litt mindre lønnsomt å dra til bl.a. Sverige for å handle. Men det er fortsatt en jobb å gjøre på dette området. Vi ser at grensehandelen er tilbake på de samme høye nivåene som før pandemien. NHO Mat og Drikke arbeider nå blant annet sammen med Grensehandelsalliansen for at regjeringen skal følge opp løftene sine fra Hurdalsplattformen om enda flere tiltak for å redusere grensehandel, forteller han.

Innspill fra medlemmer

- Jeg vil gjerne ha enda mer kontakt med medlemsbedriftene, det er de som er ute i markedet og kjenner hvor skoen trykker. Det er gjennom jevnlig kontakt med en mange ulike medlemsbedrifter jeg får den beste innsikten i mat- og drikkebedriftenes situasjon og behov. Dette er helt avgjørende for meg i dialogen med departementer, direktorater, andre organisasjoner og internt i NHO-fellesskapet, samt med de politiske partiene på Stortinget. - Samtidig er det en unik mulighet for deg som medlem å komme ett steg nærmere de som tar beslutningen med dine synspunkter, legger han til.

Næringspolitisk utvalg

- For å sikre en del av den kontakten vi trenger med medlemmene, har NHO Mat og Drikke blant annet et forum for bedrifter som gir innspill til arbeidet vårt; Næringspolitisk utvalg. Utvalget er NHO Mat og Drikkes rådgivende organ i nærings- og handelspolitiske spørsmål og ledes av Nils Kristian Nersten fra Orkla. Representanter fra nærmere 20 medlemsbedriften møtes fire ganger i året og behandler en rekke næringspolitiske saker i bredden av mat- og drikkenæringens interessefelt, forteller Gerhard, som også legger til at han gjerne ønsker kontakt med enda flere medlemsbedrifter.

Ønsker du å kontakte Gerhard Salicath, finner du e-post og telefon nederst i denne saken eller i ansattoversikten på nhomd.no.

Her finner du flere intervjuer med ansatte i NHO Mat og Drikke - Din støttespiller i hverdagen!

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: