Tips: Gjør deg attraktiv for fremtidig arbeidskraft

Portrett av Espen Lynghaug.

Spesialrådgiver kompetanse og utdanningspolitikk i NHO Mat og Drikke, Espen Lynghaug. Foto: Ilja C. Hendel | NHO Mat og Drikke

NHO Mat og Drikke har en egen spesialrådgiver innenfor kompetanse og utdanningspolitikk, Espen Lynghaug. Hans jobb er å sikre at medlemsbedriftene blir hørt når utdanningspolitikk skal utformes. – Veldig mange medlemsbedrifter er bekymret fordi de ikke får tak i den kompetansen de trenger, sier Espen.

Når vi møter Espen for dette intervjuet, sitter han fordypet i godkjenningsordningen for dyrepleiere som har tatt sin utdanning utenfor Norge. – Dyreklinikkenes behov for denne type kompetanse er langt større enn hva som utdannes her i landet, så dette er en prioritert oppgave – i tillegg til å få på plass flere studieplasser for dyrepleiere i Norge, sier han.

Dyrepleiersaken er bare en av mange saker Espen er involvert i. Hans fagområde deles gjerne inn i tre; rekruttering, utdanning og livslang læring. Alle tre er like viktige for å sikre den rette kompetansen for medlemsbedriftene. – I NHO Mat og Drikkes medlemsmasse finnes det virksomheter innenfor flere bransjer, og disse har mange av de samme behovene, forklarer Espen. - Det er for eksempel knapphet på arbeidskraft i alt fra industriell matproduksjon til yrker innenfor skogfaget. I slike tilfeller er NHO Mat og Drikke en aktiv pådriver for å synliggjøre de ulike bransjene og vise frem de gode karriereveiene som finnes, sier han, og trekker frem både Velg Skog og Smak deg frem som to prosjekter som har nettopp synliggjøring av karriereveier som sin hovedoppgave. NHO Mat og Drikke er samarbeidspartner i begge disse prosjektene.

Livslang læring for å sikre konkurransekraft

Den teknologiske utviklingen går raskt og kompetansen bedriftene har behov for utvikler seg i det samme tempoet. – De fleste av yrkene som medlemsbedriftene tilbyr krever en stor porsjon teknisk kompetanse, forteller Espen. Slik var det ikke for noen år siden. Det betyr at i tillegg til å rekruttere nye medarbeidere, er det minst like viktig å sørge for gode etter- og videreutdanningsprogram for de som allerede jobber i de ulike bransjene – livslang læring - som vi også kaller det, sier Espen. - Her må man ha to tanker i hodet for å sikre bedriftenes konkurransekraft, legger han til.

Når Espen er på jobb for mat- og drikkenæringen er han særlig opptatt av å formidle budskapet om den store etterspørselen på faglærte personer til politikere og andre beslutningstakere. – I NHO Mat og Drikke er vi opptatt av at bedriftene skal få bruke mest tid på det de er best på, nemlig å produsere varer og tjenester. Som medlem hos oss er bedriftene derfor sikret at problemstillinger knyttet til rekruttering, utdanning og livslang læring ivaretas gjennom partssamarbeid og politisk påvirkning, sier han. For eksempel så har NHO Mat og Drikke hatt en sentral rolle i arbeidet med å utvikle nye læreplaner i alle yrkesfagene.

- For ikke lenge siden ble det også opprettet en fagutdanning i gartnerfaget som vi har vært en sterk pådriver for, sier han.

Tenk strategisk

Espen ønsker seg at flere bedrifter tar med rekruttering, kompetanse og livslang læring i bedriftens strategi. - I en spørreundersøkelse NHO Mat og Drikke gjorde blant medlemsbedriftene for et par år siden svarte 70 prosent at de ikke hadde en slik strategisk tilnærming til bedriftens kompetansebehov. Kompetanse går stadig raskere ut på dato, da må man tenke strategisk også på dette området, nettopp fordi kompetanse gir konkurransekraft, sier han.

- Og dersom jeg kan få komme med et tips avslutningsvis: Ta kontakt med den lokale skolen og sørg for at nærmiljø og skoleelever har et så godt forhold til bedriften din som mulig. Da skjønner både elever og lærere enda mer om hvilken rolle bedriften har i lokalsamfunnet og hvilke muligheter som finnes der. Det handler om å gjøre seg attraktiv for fremtidig arbeidskraft, avslutter han.

Hvis du ønsker å komme i kontakt med Espen finner du e-post og telefon nederst i denne saken eller i ansattoversikten på nhomd.no.

Her finner du flere intervjuer med ansatte i NHO Mat og Drikke - Din støttespiller i hverdagen!

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Portrettfoto av Lynghaug

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: