Forhandlingsresultat på 68 - Standardoverenskomsten - HK vedtatt etter uravstemning

Lønnsoppgjøret 2022: Den 9. mai ble det enighet i forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor Norge.

(Denne saken er sist oppdatert 16. juni 2022)

Resultatet av forhandlingene er et generelt tillegg på kr 4,-, samt økte garantilønnssatser.  Satsene er regulert med 3,3 % og inkluderer det generelle tillegget. Ingen kan fra og med 1. april lønnes under gjeldende garantilønnssats.

Satsene kan lastes ned her

Matpengesatsen er endret til kr 96,-. HK og NHO har blitt enige om å videreføre utvalgsarbeidet avtalt i 2020 for tariffperioden 2022-2024.

Forhandlingsreslutatet ble vedtatt etter uravstemning 24. mai 2022 og lokale lønnsforhandlinger kan starte.

Standardoverenskomstens § 10 forutsetter at det gjennomføres lokale lønnsforhandlinger med utgangspunkt i de fire kriterier; Bedriftens økonomi, produktivitet, konkurranseevne og fremtidsutsikter.  

Her finner du gjeldende overenskomst med utløpsdato 31. mars 2022.

Resultater fra tidligere oppgjør:

2020

Handel og Kontor hadde mange og til dels utfordrende krav, blant annet knyttet til ytterligere innsyn i lønnsopplysninger, større forpliktelser for arbeidsgiver til å følge opp kompetanseutvikling samt forpliktelser for bedriftene knyttet til "det grønne skifte".

Resultatet av forhandlingene er følgende endringer i overenskomsten:

§ 12.5 Matpenger

Beløpet endres til kr 90,-.
Dette beløpet er endret tilsvarende i andre tariffavtaler.

Lønnsregulering

Det gis et generelt lønnstillegg til alle på kr 0,50 per time fra 01.04.2020.
Dette er tilsvarende det generelle tillegget i frontfaget i år.

Nye garantilønnssatser fremgår av bilag 1 i tabellen under, og inkluderer det generelle tillegget.

Bilag 1 – Nye lønnssatser gjeldende fra 1. april 2020

Lønnssatsene er regulert i tråd med lønnsutviklingen innenfor avtaleområdet.

Andre forhold

Handel og Kontor ønsket forsterket regulering av likestillingsarbeidet i bedriftene. Vi ønsket ikke å ta inn nye bestemmelser i avtalen, men har tatt inn følgende tekst i protokollen:

Likestilling

HK og NHO understreker viktigheten av aktivt og målrettet arbeid for likestilling og for å hindre diskriminering. HK og NHO minner partene lokalt om viktigheten av at de gjennom aktivt partssamarbeid tar i bruk den nye likestillings- og diskrimineringsloven.

Utvalgsarbeid

I og med at NHO ikke ønsket å imøtekomme HKs krav om endringer i lønnsbestemmelsene, ble vi enige om å arbeide sammen med HK for å gjennomgå lønns- og forhandlingsbestemmelsene i avtalen før neste tariffoppgjør i 2022.

Det ble også satt ned et utvalg for å gjennomgå kompetanseutvikling i lys av bedriftenes behov og samfunnsutviklingen generelt, og hvordan man kan øke oppmerksomheten ytterligere rundt kompetanseutvikling i bedriftene. Dette arbeidet skal også være ferdig før tariffoppgjøret i 2022.

Har du innspill eller lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: