68 - Standardoverenskomsten - HK

Lønnsoppgjøret 2022: Den 9. mai ble det enighet i forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor Norge.

(Denne saken er sist oppdatert 10. mai 2022)

Resultatet av forhandlingene er et generelt tillegg på kr 4,-, samt økte garantilønnssatser.  Satsene er regulert med 3,3 % og inkluderer det generelle tillegget. Ingen kan fra og med 1. april lønnes under gjeldende garantilønnssats.

Satsene kan lastes ned her

Matpengesatsen er endret til kr 96,-. HK og NHO har blitt enige om å videreføre utvalgsarbeidet avtalt i 2020 for tariffperioden 2022-2024.

Frist for uravstemning er satt til  24. mai 2022 kl 12.00

Bedrifter som ønsker å stemme nei til resultatet kan gjøre dette per e-post til forhandlinger@nho.no innen utløpet av 22. mai 2022.

Standardoverenskomstens § 10 forutsetter at det gjennomføres lokale lønnsforhandlinger med utgangspunkt i de fire kriterier; Bedriftens økonomi, produktivitet, konkurranseevne og fremtidsutsikter.  Lokale forhandlinger må ikke gjennomføres før Standardoverenskomsten er vedtatt.

Her finner du gjeldende overenskomst med utløpsdato 31. mars 2022.

Resultater fra tidligere oppgjør:

2021

Tarifftillegg i mellomoppgjøret 2021 mellom LO og NHO

Her kan du lese mer om det generelle tillegget, lavlønnstillegget, nye minstelønnssatser og garantilønnsregulering etter lønnsoppgjøret 2021.

Generelt tillegg

Det ble gitt et generelt tillegg på kr 2,25 pr time til alle, med virking fra 1. april 2021.

Lavlønnstillegg

I tillegg ble det gitt kr 1,00 pr time, også dette med virkning fra 1. april 2021, til alle arbeidstakere omfattet av de overenskomster som lå under 90% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Disse ble listet opp i meklingsprotokollen fra mellomoppgjøret. For medlemsbedriftene i NHO Mat og Drikke var det følgende overenskomster som fikk lavlønnstillegget på toppen av det generelle:

  • 70 Butikkoverenskomsten (Handel og Kontor)
  • 79 Riksavtalen – Hotell og restaurant (Fellesforbundet)
  • 131 Baker- og konditoroverenskomsten (NNN)
  • 370 Naturbruksoverenskomsten (Fellesforbundet)
  • 521 Dyrepleiere og klinikkassistenter (Fagforbundet)
  • 525 Jordbruk og gartneri (Fellesforbundet)

Totalt tarifftillegg for disse ble kr 3,25 pr time.

Nye minstelønnssatser

Alle NHO Mat og Drikkes overenskomster er minstelønnsavtaler. Det innebærer at minstelønnssatsene endres fra og med 1. april 2021.

Garantilønnsregulering i alle overenskomster med NNN

I de overenskomster NHO Mat og Drikke har inngått med NNN, er det en garantibestemmelse som regulerer minstelønnssatsen til 85% av samlet næringsmiddelindustri.
Minstelønnssatsene ble økt med kr. 4,25 pr. time fra kr 189,30 til kr 193,55 pr time pr. 1. april 2021.
Minstelønnshevingen inkluderer det generelle tillegget, og eventuelt lavlønnstillegg gitt i det sentrale oppgjøret mellom LO og NHO i 2021.

NHO Mat og Drikke mottar erfaringsmessig en rekke spørsmål knyttet til sammenhengen mellom økningen av minstelønnssatsen (kr. 4,25) og det generelle tillegget (kr. 2,25) samt lavlønnstillegget (kr. 1,00). Spørsmålene går bl.a. ut på om arbeidstakerne har krav på kr. 4,25 som minstelønnen heves med, i tillegg til det generelle tillegget på kr. 2,25 og eventuelt lavlønnstillegget på kr. 1,00. Det har man ikke.

2020

Handel og Kontor hadde mange og til dels utfordrende krav, blant annet knyttet til ytterligere innsyn i lønnsopplysninger, større forpliktelser for arbeidsgiver til å følge opp kompetanseutvikling samt forpliktelser for bedriftene knyttet til "det grønne skifte".

Resultatet av forhandlingene er følgende endringer i overenskomsten:

§ 12.5 Matpenger

Beløpet endres til kr 90,-.
Dette beløpet er endret tilsvarende i andre tariffavtaler.

Lønnsregulering

Det gis et generelt lønnstillegg til alle på kr 0,50 per time fra 01.04.2020.
Dette er tilsvarende det generelle tillegget i frontfaget i år.

Nye garantilønnssatser fremgår av bilag 1 i tabellen under, og inkluderer det generelle tillegget.

Bilag 1 – Nye lønnssatser gjeldende fra 1. april 2020

Lønnssatsene er regulert i tråd med lønnsutviklingen innenfor avtaleområdet.

Andre forhold

Handel og Kontor ønsket forsterket regulering av likestillingsarbeidet i bedriftene. Vi ønsket ikke å ta inn nye bestemmelser i avtalen, men har tatt inn følgende tekst i protokollen:

Likestilling

HK og NHO understreker viktigheten av aktivt og målrettet arbeid for likestilling og for å hindre diskriminering. HK og NHO minner partene lokalt om viktigheten av at de gjennom aktivt partssamarbeid tar i bruk den nye likestillings- og diskrimineringsloven.

Utvalgsarbeid

I og med at NHO ikke ønsket å imøtekomme HKs krav om endringer i lønnsbestemmelsene, ble vi enige om å arbeide sammen med HK for å gjennomgå lønns- og forhandlingsbestemmelsene i avtalen før neste tariffoppgjør i 2022.

Det ble også satt ned et utvalg for å gjennomgå kompetanseutvikling i lys av bedriftenes behov og samfunnsutviklingen generelt, og hvordan man kan øke oppmerksomheten ytterligere rundt kompetanseutvikling i bedriftene. Dette arbeidet skal også være ferdig før tariffoppgjøret i 2022.

Har du innspill eller lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: