Trekk i fagforeningskontingent

Penn, hender og papir

I Hovedavtalen § 11-3 er det, for tariffbundne bedrifter, nedfelt en bestemmelse som gir tillitsvalgte eller arbeidstakernes forbund en anledning til å kreve at bedriften sørger for trekket av fagforeningskontingen.

Fagforeningskontingenten skal trekkes av bedriften ved hver lønnsutbetaling og det trukne beløp skal overføres månedlig til forbundet arbeidstakeren er organisert i.

NHO Mat og Drikke og NNN har inngått en avtale om trekk av prosentkontingent som beskriver trekkordningen nærmere. Denne kan leses her.

Etter arbeidsmiljøloven § 14-15 (2) bokstav d er det anledning til å trekke ansatte i lønn når det ved tariffavtale er fastsatt regler om lønnstrekk for fagforeningskontingent, herunder premie til kollektiv forsikring som er knyttet til medlemskap i fagforening, eller avgift til opplysnings- og utviklingsfond, eller til lavtlønnsfond.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: