- Viktig signal

Publisert

Hånd som holder en liten kålplante

- Proposisjonen gir et viktig signal for å sikre stabiliteten i norsk matproduksjon, mener NHO Mat og Drikke. Foto: Ilja C. Hendel.

I regjeringens proposisjon til nye innleieregler åpnes det opp for at det kan gjøres tilpasninger for å sikre en effektiv og velfungerende avløserordning for norske bønder. – Selv om vi mener at proposisjonen generelt inneholder altfor sterke innstramminger i innleiemulighetene i norsk arbeidsliv, er denne åpningen et viktig signal for å sikre stabiliteten i norsk matproduksjon, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

I proposisjonen skriver arbeids- og inkluderingsdepartementet at "Det er viktig å sørge for en fortsatt effektiv og velfungerende avløserordning for norske bønder, og at det kan det være behov for å vurdere tilpasninger i regelverket for denne næringen særskilt".

Partene i arbeidslivet har under høringen uttrykt at dagens avløser- og landbruksvikarordning må bestå slik at bonden får fortsette å leie inn arbeidskraft fra avløserlag i tråd med intensjonen i ordningen: -Hele ideen med avløserordningen er at avløserlagene skal ta seg av alt det praktiske arbeidet som arbeidsgiver på bondens vegne fordi den enkelte bonde ikke har kapasitet til å rekruttere eller være arbeidsgiver selv. Avløserlagene er seriøse arbeidsgivere og har en egen administrasjon i Norske landbrukstenester (NLT) som håndterer rollen som arbeidsgiver. Økt rekruttering til yrket samt muligheten for økt organisasjonsgrad og dermed muligheten for etablering av tariffavtale, vil også være virkninger av forslagene, sier Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke.

Brubakk sier at NHO Mat og Drikke ser frem til arbeidet med en klargjøring av regelverket. I proposisjonen skriver departementet"(…) det bør gis utsatt ikrafttredelse av opphevelsen av adgangen til å leie inn arbeidstakere ved arbeid av midlertidig karakter for jordbruksforetak frem til dette er utredet og særregulering fastsatt. -Dette er veldig positivt og et viktig signal til NLTs medlemmer og en viktig forutsetning for sikre stabiliteten i norsk matproduksjon.

Norske landbrukstenester (NLT) er en bransjeorganisasjon i NHO Mat og Drikke

Her kan du lese NHOs reaksjon på forslaget om innstramminger i innleiereglene. 

Har du innspill eller lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: