Dom fra Arbeidsretten om arbeidsgivers styringsrett på innføring av skift og endring i arbeidstid

Nyhet, Arbeidsrett

Publisert

Melk

NHO/NHO Mat og Drikke og TINE SA vant fullt ut i en sak for Arbeidsretten om forståelsen av tariffavtalen for Meieriindustrien.

Saken gjaldt forståelsen av overenskomstens § 2.5 – Endring og varsel, som i første avsnitt lyder: Bedriften og de tillitsvalgte skal føre forhandlinger om nødvendigheten av å innføre skiftarbeid og om inndelingen av arbeidstiden for den enkelte arbeider eller for gruppe av arbeidere. Det vises for øvrig til HA kap. 9 og §2-3.

LO og NNN anførte for Arbeidsretten at dette måtte forstås slik at arbeidsgiver ikke kunne innføre skiftarbeid uten etter oppnådd enighet med de tillitsvalgte eller NNN. NHO/NHO Mat og Drikke og TINE mener dette må forstås som et krav om reelle forhandlinger om innføring av skiftarbeid og endringer i inndelingen av arbeidstiden, men at dersom slik enighet ikke oppnås lokalt – etter reelle forhandlinger – har arbeidsgiver styringsrett til ensidig å innføre skift eller endre arbeidstiden. Arbeidsretten kom enstemmig til at NHO/NHO Mat og Drikkes forståelse av overenskomsten er riktig, og at det i den konkrete saken var gjennomført reelle forhandlinger lokalt.

Dommen er svært viktig for NHO Mat og Drikke. Arbeidsgivers styringsrett over innføring av skiftarbeid og endring av arbeidstid er av vesentlig betydning for medlemsbedriftene.

NNN krevde enighet med tillitsvalgte før endringer i arbeidstid i samtlige tarifforhandlinger i 2020, og dette kravet medførte mekling på seks av NHO Mat og Drikkes overenskomster med NNN. Det ble ikke tatt inn krav om enighet om endring av arbeidstid i noen tariffavtaler i oppgjøret, og dommen fastslår at det heller ikke var noe slikt krav i overenskomsten for Meieriindustrien før oppgjøret.

Se dommen i sin helthet på arbeidsretten.no (.pdf)

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: