Sykefraværsstatistikk for mat- drikke- og bionæringene

Sykefraværstall

NHO utgir hvert kvartal oversikt over sykefraværstall i NHO-bedrifter, med nivå- og endringsmåletall sammenlignet med foregående kvartaler. Etter innføring av A-ordningen har det vært en utfordring å få riktige tall for egenmeldt fravær. Fra 2. kvartal 2017 er det egenmeldte fraværet igjen en del av statistikken.

Sykefraværsstatistikken er basert på tall fra SSB som NHO bearbeider videre for de enkelte landsforeningene og bransjene.

Det egenmeldte fraværet fremkommer ved en utvalgsundersøkelse som SSB foretar for omtrent 20-30 % av antall ansatte i NHOs medlemsbedrifter.

I forbindelse med publisering av 1. kvartal 2021 er det i dataene mottatt fra SSB blitt benyttet en ny metode for å beregne arbeidstid, noe som igjen påvirker tallene for sykefraværet. Den nye metoden for beregning av arbeidstid er implementert i sykefraværsstatistikken til NHO tilbake til 1. kvartal 2018. For sykefraværsstatistikken medfører dette en endring i sykefraværsprosenten gjennom sykefraværsdagsverkene (telleren i sykefraværsprosenten) og de avtalte dagsverkene (nevneren), som begge justeres for stillingsprosent. I snitt gir den nye metoden en større nedgang i sykefraværsdagsverkene enn i de avtalte dagsverkene, noe som medfører at sykefraværsprosenten med ny metode har gått noe ned i de fleste kvartaler.

Bruddet er implementert i tallene på denne siden fra og med 1. kvartal 2021.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: