Endring av virkeområde for ordningen med Regionale verneombud (RVO) i hotell, restaurant og renhold – gjeldende fra 01.01.2019

Publisert

Nærbilde av en disk med bakevarer

Virksomheter som har serveringsbevilling eller omsetter alkoholholdig drikke er omfattet av ordningen med regionale verneombud. Foto: Unsplash.

Fra og med 01.01.2019 vil flere virksomheter, spesielt innen servering, være omfattet av ordningen med regionale verneombud (RVO).

NHO Mat og Drikke har, som mange er kjent med, sammen med BKLF gjennom de to-tre siste årene arbeidet for å unngå at ordningen med såkalte regionale verneombud for hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen, (RVO-ordningen), utvides til å omfatte bakeri- og konditoriutsalg. Til tross for gjentatte møter med Arbeids- og sosialdepartementet og brev til departementet hvor vi argumenterte mot en utvidelse av RVO-ordningen, ble resultatet en endring i forskriften om organisering, ledelse og medvirkning.

I Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, § 6-1. Virkeområde har Arbeids- og sosialdepartementet konkret regulert hvilke bransjer/virksomheter som skal omfattes av RVO-ordningen.

Virksomheter som har serveringsbevilling eller omsetter alkoholholdig drikke er omfattet av ordningen med regionale verneombud. 

For NHO Mat og Drikkes medlemmer er det særlig bokstav a i forskriftens § 6-1 som er aktuell. Her fremgår det at Virksomheter som har plikt til å ha serveringsbevilling etter lov 13.juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) eller bevilling etter lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikke mv (alkoholloven) omfattes av ordningen med regionale verneombud.

Det innebærer blant annet at et bakeri- og/eller et konditoriutsalg, som er pliktig til å ha serveringsbevilling, nå er omfattet av ordningen med Regionalt Verneombud (RVO). Nevnte virksomheter vil på dette grunnlag måtte betale en avgift til ordningen.

Beregning av avgiften for virksomheter/utsalg som er pliktig til å ha serveringsbevilling

Det er virksomhetens lønnsutgifter som legges til grunn for beregning av avgiften. Det skal kun betales avgift på grunnlag av de lønnsutgiftene som er knyttet til aktiviteten servering. For et bakeri- og konditorutsalg betyr det at avgiften skal beregnes på grunnlag av lønnsutgiftene til de ansatte som arbeider innenfor serveringsdelen av utsalgene. I virksomheter med flere enn 1 ansatt, og hvor ansatte også har andre oppgaver enn servering, må det foretas en beregning av de lønnsutgiftene som skal legges til grunn for avgiften. Avgiften som skal betales for 2019 baserer seg på opplysninger om bedriften for 2018.

Virksomheter med 0 til 1 ansatt

For virksomheter med 0 til 1 ansatt er minimumsavgiften kr. 250,-.
Det vil si at for utsalg hvor det kun er en ansatt, vil avgiften være kr. 250,-, og det trengs ikke foretas noen ytterligere beregning for å komme frem til lønnsgrunnlaget for avgiften. Avgiften vil bli sendt ut til disse virksomhetene 1. kvartal 2019.

Virksomheter med flere enn 1 ansatt og med sekundær næringskode knyttet til servering

For virksomheter med flere enn 1 ansatt, og hvor ansatte også har andre oppgaver enn servering, må det fastsettes nærmere hvilke lønnsutgifter avgiften skal beregnes av. Avgiftssats for 2019 er 0,065 prosent av virksomhetens lønnsutgifter.

Det er bedriften som skal synliggjøre hvor mye lønnsutgifter avgiften skal beregnes av, og det kan brukes ulike beregningsmetoder for å komme frem til avgiftsbeløpet.

  • Et alternativ for virksomheten kan være å foreta en konkret vurdering av hvor mange ansatte som er knyttet til serveringsdelen og legge deres lønnsutgifter til grunn for å beregne avgiften.
  • Et annet alternativ kan være å ta utgangspunkt i den omsetning som fortæres på stedet som har serveringsbevilling.

(Heretter omtalt som "omsetningsmodellen").

Sekretariatet for Fondsstyret legger, i sin informasjon om omsetningsmodellen, opp til at:

  • Avgiften beregnes av lønnsutgiftene for de som er ansatt/sysselsatt i den delen av virksomheten som er innenfor servering
  • Avgiften og beregningsgrunnlaget knyttes til den del av omsetningen som inntas på stedet og gjennom det er knyttet til serveringsbevillingen.

Det vil si at avgiften skal beregnes av de lønnsutgiftene for den delen av omsetningen av mat- og drikke som inntas på stedet.

Eksempel på omsetningsmodellen:

Der et bakeriutsalg har 40 prosent av omsetning som inntas på stedet (MVA-avgift 25 prosent), kan beregningsgrunnlaget for avgiften være 40 prosent av lønnsgrunnlaget for ansatte som arbeider ved utsalget.

Sekretariatet for Fondsstyret har opplyst at de vil foreta en beregning av avgiften basert på omsetningsmodellen når avgiften sendes ut i 3. kvartal 2019.

RVOs beregningsmåte kan gi feil lønnsgrunnlag og dermed en feil avgift i de utsalg hvor ansatte tar del i alle arbeidsoppgavene, som salg over disk, rydding, påsmøring og tillaging av enkel mat, oppvask og så videre. De virksomheter som ønsker å rette opp og registrere riktig lønnsgrunnlag for avgiften vil få mulighet til det. Samtidig som avgiften sendes ut vil det finnes informasjon om muligheten for endringer på nettsiden til RVO-ordningen. For å kunne gjøre endringer må virksomheten bruke tildelt kundenummer.

Avgiftens størrelse for 2019 og årene fremover, vil basere seg på den informasjon og de beregninger virksomhetene har gjort og gjør under sitt kundenummer.

Sekretariatet for RVO-ordningen har utarbeidet et skriv hvor det informeres om RVO-ordningens virkeområde, avgiftsberegningen, bakgrunn for RVO-ordningen og de regionale verneombudenes aktivitet.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: