IA-hjelp til selvhjelp

IA
Synnøve Finden figur

Hilde Skomakerstuen (fra venstre), Esten Næverdal og Per Arne Eggen stiller opp med pappversjonen av Synnøve Finden selv. Foto: Georg Mathisen.

De prøver gjerne noe nytt. Synnøve Finden engasjerer seg i IA-bransjeprogrammet, og stiller også opp for å teste Arbeidstilsynets nye arbeidsmiljø-verktøy.

– Hva vil vi bevare og styrke? Per Arne Eggen, Esten Næverdal og Hilde Skomakerstuen drar i gang diskusjonen. De begynner med god arbeidsfordeling, klart definerte oppgaver, men bieffekten at det dermed er lett å tenke når noe uventet dukker opp at «det er ikke min jobb».

Samtidig som fremtiden stakes ut på nettmøte, møter Ellen Follstad (til venstre), Audun Berget og Grete Fiskvik opp for å få nye firmajakker. Foto: Georg Mathisen.

Tester nettskjema

Den partssammensatte gruppen med henholdsvis hovedverneombud, hovedtillitsvalgt og personalsjef sitter i Alvdal, på et møterom hos Synnøve Finden. På storskjerm følger Jonas Asheim, Unni Soelberg og Gunn Robstad Andersen i Arbeidstilsynet med fra hvert sitt hjemmekontor. De arbeider med å utvikle Arbeidsmiljøhjelpen. Det er et nytt verktøy som skal gjøre det enklere for norske bedrifter å jobbe godt med arbeidsmiljøet.

– Vi er ikke redde for å prøve noe nytt, vi, smiler hovedverneombud Eggen. – Helt overordnet er dette en del av den nye IA-avtalen, og vi har sagt ja til å teste fordi vi er inne i IA-bransjeprogrammet, forteller personalsjef Skomakerstuen.

Arbeidsmiljøhjelpen er et verktøy som utvikles som en del av Arbeidsmiljøportalen. Det skal lanseres mot slutten av året. Arbeidstilsynet, Nav, Stami og Petroleumstilsynet står bak portalen, mens Arbeidstilsynet står bak verktøyet som ble testet.

De er prøvekaniner og en del av IA-bransjeprogrammet. Per Arne Eggen, Esten Næverdal og Hilde Skomakerstuen hos Synnøve Finden tester nettskjema på zoom-møte med Unni Soelberg, Jonas Asheim og Gunn Robstad Andersen. Foto: Georg Mathisen.

Støl i leggene

Jonas Asheim setter i gang de tre på møterommet med å diskutere spørsmålene på et nettskjema som bare har igjen litt praktisk testing før det er ferdig. – Når vi går på en ny arbeidsstasjon og får nye oppgaver, er vi godt drillet på hva vi har ansvaret for akkurat nå, sier Per Arne Eggen. – Derfor er vi også flinke til å ta godt imot nyutdannede og ungdom på arbeidspraksis som trenger en strukturert start i arbeidslivet i et forutsigbart system, supplerer Hilde Skomakerstuen.

De tre diskuterer seg gjennom rullering på oppgavene, medarbeiderdeltagelse, lederstyring og lean. Hvorfor de ønsker å bevare og styrke akkurat dette? Forutsigbarhet og kvalitet på produktene er stikkord.

De får presentert noen påstander: Er det utfordrende når de som arbeider på samme linje, jobber i forskjellig tempo? Nei, kommer de frem til, men det kan være belastende likevel:
– Repeterende og statiske arbeidsoppgaver fører til at flere nyansatte får senebetennelse etter tre måneder, sier Hilde Skomakerstuen. – Da jeg begynte, ble jeg fort støl i leggene fordi jeg arbeidet på betonggulv – og i tresko, som jeg ikke var vant til, forteller hovedtillitsvalgt Esten Næverdal.

Minner om opplæring

Det var lenge siden. Men den siste maskinen som ble installert før jul – ble det gitt nok opplæring på den? Ja, det var med flinke folk til å støtte opp, er de enige om: Blide og omgjengelige folk som pratet norsk.

Dermed tar de med som et ekstra punkt på skjemaet: Husk å ta med opplæring i alle prosjekter!

Synnøve Findens tre IA-ildsjeler bruker en time på å gå gjennom skjemaet, mens Jonas Asheim og kollegene følger med.

Investeringer

– Hva ville det neste steget for dere vært? lurer Unni Soelberg når gjennomgangen er ferdig. – Det må ofte til litt penger, konstaterer Per Arne Eggen. – Vi pleier å oppsummere vernerunder og annet HMS-arbeid for å ha innspill til budsjettprosessen hver høst.

– Vi arbeider kontinuerlig for å automatisere og oppdatere produksjonsutstyr. Hvert år investerer vi for mange millioner kroner. Investeringene får stor betydning både for produktene og for et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø. Grundig og godt HMS-arbeid bidrar til et godt investeringsgrunnlag, sir Hilde Skomakerstuen.
De er enige om hvor viktig det er at arbeidsmiljøet er med i prosessen fra start når det skal utvikles nye produkter og investeres i nye maskiner.

Portal i november

Det har tatt tid for bedriftene å komme i gang med IA-bransjeprogrammet. Koronaen kom og ga hele industrien andre ting å tenke på. Slik har det vært for Synnøve Finden, også, men nå begynner det å skje mer.

– Vi har hatt møte med bedriftshelsetjenesten, og også med Nortura på Tynset, forteller Skomakerstuen. Nortura-avdelingen er med på bransjeprogrammet og bruker i tillegg samme bedriftshelsetjeneste.
– Vi har veldig mange like prinsipper i videreforedlingen og like utfordringer både ergonomisk og generelt med tanke på fravær, sier hun.

– Fremover ønsker vi å bli enda bedre på opplæring av nyansatte og videreutvikling av medarbeidere. Der har vi drahjelp fra bransjeprogrammet, sier hun og er glad for å få knyttet bedriften til et større fagmiljø med flere enn bare de lokale bedriftene i Nord-Østerdal.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: