Her må arbeidsmiljøjobben gjøres

Publisert

To som prater sammen i et produksjonsmiljø

Illustrasjonsfoto. (Foto: Shutterstock).

Lav lederstøtte, stående arbeid, ubekvemme løft og sterk støy. Det er de viktigste tingene å ta tak i for bedriftene i IA-bransjeprogrammet for næringsmiddelindustrien. Dette kom frem på en Teams-samling i bransjeprogrammet der Stami presenterte sine funn etter en kartlegging i tolv bedrifter.

– Det er mange mennesker ute hos dere som er motiverte i jobben sin, fastslår Therese Nordberg Hanvold. Forskeren ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, Stami, har kartlagt arbeidsmiljøet i de tolv bedriftene som er med i bransjeprogrammet. Godt over 500 medarbeidere har svart.

Støtte fra lederen

Hanvold trekker frem at mange føler at de ikke har godt nok støtte fra lederen sin. Det er en følelse som er sterkere i disse bedriftene enn på gjennomsnittet av norske arbeidssteder, men også sterkere enn det andre undersøkelser i næringsmiddelindustrien viser.

– Hvis dere gjør noe med dette, kan dere kanskje endre mye til neste måling, oppfordrer hun.
De ansatte forteller også at det stilles høye krav til dem og at de har lav kontroll over arbeidssituasjonen.

Stående arbeid

I tillegg til støtten fra lederne trekker Therese Nordberg Hanvold frem stående arbeid, ubekvemme løft og sterk støy som de punktene som det er viktigst å arbeide med. 52 prosent arbeider stående, 37 prosent forteller om ubekvemme løft, mens 47 prosent utsettes for sterk støy. En av seks forteller at støyen reduserer sikkerheten på arbeidsplassen.
– Denne undersøkelsen kan brukes til å peke ut retningen i arbeidsmiljøet. Levekårsundersøkelsen peker i samme retning. Det betyr at vi er på riktig vei, sier hun.

Lederopplæring kommer

Hanvold presenterte funnene da bedriftene som er med i IA-programmet, hadde høstens samling som digitalt seminar. – Lederopplæring er blant de tingene vi allerede jobber med. Det er veldig bra at vi har truffet og at også spørreundersøkelsen viser at lav lederstøtte er et problem, sier prosjektleder Anne Brit Slettebø.
NHO Mat og Drikke samarbeider med Norsk Industri og BNL om lederopplæring. Også de to organisasjonene har det samme behovet for å gjøre noe med lederstøtten. Slettebø håper at et program med tre–fire moduler for den som skal gå fra operatør til linjeleder, mellomleder eller skiftleder, er på plass i januar.

Q-sjefen tror på samarbeid

Bent Myrdal, som har ledet Q-Meieriene i over 20 år, har tro på samarbeid for å gjøre arbeidsmiljøet enda bedre. Han innledet på samlingen om hvorfor Q-Meieriene er med på programmet.

– Veldig mye av kompetansen som vi trenger, har vi ikke alene. Derfor er det fint å bruke et sånt tverrfaglig samarbeid for å forbedre oss. For en liten vekstbedrift som jobber med innovasjon, er HMS utrolig viktig, sier Myrdal.

En kjapp runde med innspill fra hver enkelt bedrift i programmet, viser at mange har kommet godt i gang, selv om koronaen har bremset mange aktiviteter. Bedre ergonomi, nytt digitalt treffsted for de ansatte, bytte av bedriftshelsetjeneste, flytting av skift og norskkurs er blant eksemplene på tiltak som allerede er i gang eller gjennomført.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: