Lovende IA-tiltak

Publisert

IA-bransjeprogrammet for næringsmiddelindustrien.

Slik så det ut da Lerøy Båtsfjord hadde gjennomført første runde med «En bra dag på jobb» i 2020. Elise Lund Holm og Per G. Hansen kunne vise frem mange gode innspill. Foto: Georg Mathisen

IA-bransjeprogrammet gir lovende resultater rundt i bedriftene. Ikke minst lederopplæring og «En bra dag på jobb» har vært positivt for mange. Men det er et stykke igjen før alle får redusert fraværet.

– Interessen og bruken øker, sier Caroline Dyrnes. Hun snakker om nettsiden med lederopplæring for bedriftene i IA-bransjeprogrammet. Da deltagerne i programmet samlet seg i Trondheim, hadde prosjektlederen hyggelige tall å fortelle om.

– Siden hadde nesten 4000 unike brukere fra mai i fjor til mai i år. Nesten halvparten av dem kom fra februar til mai. Interessen og bruken har økt, forteller hun. 150 ledere fra næringsmiddelindustrien fått lederopplæring. Neste kurs blir for verneombud og tillitsvalgte.

Lærer opp tillitsvalgte

– Der har Orkla vært veldig på. En gruppe i Stabburet, som er med i bransjeprogrammet, har hatt kurs sammen med Toro. Tilbakemeldingene er veldig gode. Kurset er etterspurt, og mange verneombud ønsker seg det, sier Dyrnes.
En gruppe fra Lerøy har gjennomført kurs med et annet opplegg. Nå er et kurs som skal passe for alle, under utvikling med bakgrunn i erfaringene fra de to forskjellige kursene. – Det vil få en egen nettside, akkurat som lederopplæringen. Opplæringen av veiledere starter i høst, forteller hun.
Ergonomiappen er i ferd med å bli utvidet. Den skal bli en generell arbeidsmiljøapp. – Vi er allerede i gang med å lage en modul om kjemikalier. Så skal vi lage på støy, støv og psykososialt arbeidsmiljø, forteller Caroline Dyrnes.
Nå kan også andre bedrifter i næringsmiddelindustrien søke om støtte til å gjennomføre tiltakene som bransjeprogrammet har dratt i gang.

IA-bransjeprogrammet for næringsmiddelindustrien.

Arbeidsforsker Kjetil Frøyland trekker frem «En bra dag på jobb» som et eksempel på positivt tiltak som bør gjentas. Foto: Georg Mathisen

Forskning viser lovende erfaringer

Arbeidsforskningsinstituttet, AFI, har forsket på de tiltakene som bedriftene i IA-bransjeprogrammet har gjennomført. De har først og fremst intervjuet 88 personer i de tolv bedriftene som har vært med i programmet helt fra begynnelsen.

Forsker Kjetil Frøyland forteller om lovende erfaringer med flere av tiltakene. – De har vært virksomme i for kort tid til å kunne ha endret arbeidsmiljøet i vesentlig grad. En rekke foreløpige resultater peker likevel i positiv retning, heter det i rapporten som Frøyland, Siri Yde Aksnes og Heidi Enehaug har utarbeidet.

Ikke minst viser rapporten at bedriftene som har gjennomført lederopplæring, opplever at de har hatt stor nytte av det. Opplæringen har gitt teamledere og linjeledere et løft. Flere har også lagt vekt på at opplæringen har tatt opp mer enn bare HMS.

En bra bra dag

– «En bra dag på jobb» er et tiltak som har gjort at mange har erfart at det skjer noe. Hovedinntrykket er at dette virker som veldig fornuftig. Når vi intervjuer ansatte, så husker de tiltaket og at de har vært med på det. Det er positivt i seg selv, sier Frøyland.

– Dette er noe som det bør gjøres mer av. Det bør ikke bare være et engangsstunt, men noe som en kommer tilbake til. Arbeid med og for medarbeiderne er ikke engangsarbeid, understreker han.
Bedriftene som har vært med i bransjeprogrammet, forteller også at samlingene de har vært på, har vært inspirerende og lærerike. Samtidig trekker de frem at det er viktig å utveksle erfaringer.

Må gjøre mer

I tiden som kommer, trekker AFI-forskerne frem en rekke ting som det må gjøres mer for å løse. Blant annet er det lett for bedriftene å prioritere produksjon, lønnsomhet og effektivitet på bekostning av arbeidsmiljøet. – Høye krav til effektiv produksjon skaper også høyt tempo og et stort arbeidspress for de ansatte. Lav grunnbemanning kan gjøre linjene sårbare for sykefravær, ifølge Kjetil Frøyland.

– Selv om moderne teknologi og nytt utstyr har bedret det fysiske og ergonomiske arbeidsmiljøet, er statisk, tungt og gjentagende arbeid likevel en hovedutfordring i bransjen. Det er mer å hente på rullering, men noen kan ha behov for å stå i bare én posisjon, og det gir mindre fleksibilitet for andre, peker han på.

Senket fraværet

Språkopplæringen er et tiltak som virker for dem som ønsker det, men som ikke har truffet alle. – Og bedriftenes kommunikasjonsproblemer handler om langt mer enn språk, sier Kjetil Frøyland.

AFI-rapporten viser at selve bransjeprogrammet har gitt mer oppmerksomhet om arbeidsmiljøarbeidet i bedriftene som har deltatt. Samlingene for alle bedriftene i programmet har vært lærerike og gitt mange inspirasjon. Noen har også klart å senke sykefraværet – én bedrift forteller om nedgang fra ti til åtte prosent, en annen har senket fraværet fra seks til fire prosent. Men noen har også hatt en økning – og knytter den delvis til koronapandemien.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: