Mistet 6000 dagsverk med Covid-diagnose

Publisert

Munnbind

Luftveisproblemer har dratt sykefraværet oppover. Næringsmiddelindustrien har mistet 6000 dagsverk på grunn av covid-diagnose.

Legemeldt sykefravær koster næringsmiddelindustrien om lag 150 millioner kroner i året. – Det er når vi bare tar med arbeidsgiverandelen og utgifter knyttet til den, forteller Therese Sundell i Nav.

Hun er seniorrådgiver i statistikkseksjonen. Da bedriftene i IA-bransjeprogrammet hadde digital samling, gikk hun gjennom sykefraværsstatistikken og hva koronaviruset har betydd for bransjen.

Opp og ned

Det er mange grunner til at sykefraværet ble litt annerledes i fjor enn ellers. Først ble over 400 000 mennesker permittert. De permitterte sykmelder seg ikke. Så steg fraværet – på grunn av karantene, men også på grunn av luftveissykdommer og følgene av dem. I siste kvartal i fjor gikk fraværet nedover igjen.

Totalt er det legemeldte sykefraværet i industrien 4,6 prosent. Nav har ikke statistikk over egenmeldingene, men trenden er den samme: – Industrien er en av de hovednæringene som har hatt den beste utviklingen siden de første IA-avtalene ble inngått, forteller Sundell.

Mest muskler

– Næringsmiddelindustrien har hatt en fin utvikling de siste årene, før denne oppgangen kom de siste kvartalene, sier hun. For hele næringen utgjør det legemeldte sykefraværet 240 000 tapte dagsverk i løpet av et år.

48 prosent av fraværet skyldes muskel- og skjelettlidelser. – Det er vel ingen overraskelse, kommenterer forbundssekretær Grete Troset Salberg i NNN. Hun er glad for å ha fått presentert fraværsstatistikken. – Det er gledelig at vi er med i den bransjen som har best utvikling med å få ned sykefraværet, sier hun.

Arbeidstilsynet prioriterer da også muskel- og skjelettplager i år, sammen med ulykkesforebygging, kreftfremkallende eksponering og psykiske plager, forteller seksjonsleder Jan Petter Sæbø. Han peker på uheldige arbeidsstillinger og tunge løft som problemer, men nevner også blant annet uforsvarlige arbeidstidsordninger og manglende opplæring.

– Vi gjennomfører tilsyn der vi vet at det er høy risiko for skader og sykdom, sier Sæbø.

Nytt verktøy

Nå er et nytt verktøy på vei for å gi oversikt over det interne HMS-systemet i bedriften. På samlingen presenterte Erik Dahl-Hansen fra Norsk Industri det nye verktøyet sammen med sammen med Kenneth Hynne fra Nortura Steinkjer og Ståle Kirkvold fra bedriftshelsetjenesten Avonova.

Verktøyet skal gi oversikt, og samtidig utarbeide handlingsplan og forbedringspunkter. Både Hynne og Kirkvold opplever det som lettfattelig og systematisk. Det har bidratt til å gi enda bedre oversikt over hele bedriften, og nå vil de teste det ut på andre deler av Nortura.

Trygg med truck

Prosjektleder Caroline Dyrnes forteller at IA-bransjeprosjektet har klart å gjennomføre mye til tross for koronarestriksjonene. En bra dag på jobben, norskkurs, fagbrevopplæring, testing av e-verktøy for HMS-arbeid og ergonomisk risikovurdering er noen av eksemplene.

Q-Meieriene er blant dem som har fått til noe helt nytt: Et eget kurs i trygg truckkjøring. Både for dem som kjører og for dem som ikke arbeider i fabrikken til daglig, men som trenger å vite hvordan truckene går når de er på besøk.

– Vi hadde en økende tendens til skader som følge av truckkjøring. Vi gjorde tiltak som å sette ned farten, bruke lys mot gulvet for å gi ekstra oppmerksomhet og lage gangbaner, og vi hadde også språkopplæring, forteller Birthe Drageset, som er direktør for personal og organisasjonsutvikling i Kavli-konsernet.

Filmen som brukes i opplæringen, er laget internt med egne ansatte. Det strekker pengene, og det blir mer personlig. Innhold var viktigere enn stil.

Leie ventilasjon

Nå har Synnøve Finden søkt om midler for å lage opplæringsfilmer. Stabburet vil gjerne ha støtte til å leie ventilasjonsanlegg i sommer. – Et veldig spennende prosjekt for å få senket temperaturen i produksjonslokalet, sier Caroline Dyrnes. – De skal se på de positive effektene det kan ha på ansatte som tidvis jobber i høye temperaturer og med høy luftfuktighet. For å få informasjon om hva et ventilasjonsanlegg kan bidra med, blir det innleie i første omgang.

Oppfordringen fra Dyrnes er klar: – Vi tar gjerne imot flere søknader om midler!

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: