Bedre og flere dager på jobben

Publisert

Portrettfoto av Anne Brit Slettebø, advokat i NHO Mat og Drikke.

Anne Brit Slettebø, prosjektleder for IA-bransjeprogrammet. Foto: Moment Studio.

- Bedriftene sliter med koronatiltak, men tar lange skritt mot bedre dager på jobb likevel. Jeg er virkelig imponert, sier prosjektleder Anne Brit Slettebø.

Hun er ansvarlig for IA-bransjeprogrammet i næringsmiddelindustrien. Der har hun sett hvordan de tolv bedriftene som er med i programmet, har fått ting til å skje midt under koronapandemien.

– Bedriftene har strenge koronatiltak. Likevel får de til mye, sier Slettebø.

Har gjort mye

I bransjeprogrammet for inkluderende arbeidsliv har de satt sammen lokale arbeidsgrupper der ledelse, tillitsvalgte og verneombud samarbeider. Sammen har de laget arbeidsplaner for sin egen bedrift. De fleste har brukt «En bra dag på jobben» – et verktøy fra Stami, Statens arbeidsmiljøinstitutt – for å finne frem til de tiltakene som det er viktigst å arbeide videre med.

– Flere bedrifter har kartlagt ergonomi, andre har begynt med språkopplæring av ansatte som trenger det. Noen har sett på støy, skader og ulykker, sier Anne Brit Slettebø.

– Så langt har syv bedrifter fått midler til å gjennomføre tiltak. Det har kanskje gått litt saktere og er gjort på en annen måte enn det ville gjort hvis de ikke hadde hatt koronatiltakene å ta hensyn til, men veldig mange har gjort mye.

Opplæring

I næringsmiddelindustrien er det ekstra viktig å holde koronasmitten unna. Én smittet kan være nok til å stoppe hele produksjonen.

– Jeg er imponert over den positive holdningen deres når de samtidig klarer å sette i gang og gjennomføre ting. De bidrar i arbeidsgrupper for lederopplæring og for ergonomiveilederen som vi skal lage. Flere har vært med på å prøve ut den nye arbeidsmiljøportalen, og Stami har gjort arbeidsmiljøundersøkelse i alle bedriftene, forteller prosjektlederen.

– Det de gjør nå, bidrar til å utvikle verktøy som reduserer sykefravær og frafall i bedriftene.
Representanter fra Bedriftshelsetjenestene i de tre bransjene i bransjeprogrammet, arbeider med å lage en veileder om ergonomi. Samtidig er det et samarbeid med opplæringsselskapet Attensi for å få laget en app som kan brukes i forbindelse med opplæring i ergonomi for alle ansatte i industrien.

– Begge hjelpemidlene blir tilgjengelig for både tillitsvalgte, ledere, verneombud og BHT på Arbinn.no, forteller Anne Brit Slettebø.

Mellomledere

En annen samarbeidspartner er Moment, som utvikler et opplæringsprogram for linjeledere/skiftledere (mellomledere). Det skal være ferdig i begynnelsen av februar, sier hun.
Opplæringen skal gi råd, tips og litt teori for ansatte som er nye i lederrollen eller som trenger påfyll. Også Norsk Industri og BNL (Byggenæringens Landsforening) er med på å lage utviklingsprogrammet.

Arbeidsmiljøundersøkelse

I oktober kartla Stami arbeidsmiljøet i de tolv næringsmiddelbedriftene. Kartleggingen viser at folk er motiverte, og at de viktigste tingene å ta tak i er lav lederstøtte, stående arbeid, ubekvemme løft og sterk støy. Den samme undersøkelsen skal gjentas høsten 2022 for å se hvordan utviklingen har vært i tiden med bransjeprogram.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: