Har arbeidstaker krav på fri på inneklemte dager?

Et veiskilt der det står questions and answers

Dette er en artikkel i NHO Mat og Drikkes serie spørsmål og svar innenfor arbeidsrett. Foto: Pexels.

Når det nærmer seg mai måned, melder ofte ønsket om fri på inneklemte dager seg. Vi svarer på spørsmålet om arbeidstaker har krav på fri på slike dager.

(Oppdatert desember 2019)

En inneklemt dag er en arbeidsdag som faller mellom en bevegelig helligdag og en helg. For mange vil fri på disse dagene medføre langhelg og en lengre periode med fri.

Utgangspunktet er at inneklemte dager er ordinære arbeidsdager. Arbeidstakeren kan ikke kreve å få fri på inneklemte dager. Skal arbeidstakeren kunne ta fri på en inneklemt dag, må det foreligge et grunnlag som gir arbeidstakeren en anledning til å ta fri. Grunnlaget kan være fleksitid/uttak av plusstid, avtale om avspasering, innvilget ferie eller en annen avtale med arbeidsgiver om fri på en eller flere av de inneklemte dagene.

Fleksitid

Fleksitid er en form for gjennomsnittsberegning av arbeidstiden der arbeidstakeren gis mulighet, innenfor visse grenser, å opparbeide seg plusstimene. Avtalen er at plusstimene senere skal tas ut som arbeidsfri for at den gjennomsnittlige ukentlige arbeidstiden, over en gitt periode, skal bli lik avtalt ukentlig arbeidstid eller den ukentlige arbeidstiden for gjeldende arbeidstidsordning. Om en ansatt kan ta ut plusstid, og således ta fri på inneklemte dager, vil avhenge av hva som er regulert om uttaket av plusstimer/fri i arbeidstakerens eller bedriftens fleksitidsavtale.

Avspasere

Arbeidstakere som har jobbet overtid, kan skriftlig avtale med arbeidsgiveren at overtidstimene helt eller delvis skal tas ut i form av arbeidsfri på et avtalt tidspunkt. Overtidstillegget kan ikke avspaseres, men må utbetales. En mulighet for å få fri på inneklemt dag, er at arbeidstakeren avtaler med arbeidsgiveren å avspasere på en inneklemt dag.

Ferie

En tredje mulighet for fri på inneklemte dager er å avtale ferie med arbeidsgiveren. Hovedregelen er at det er arbeidsgiver som bestemmer når ferien skal tas. Er arbeidstakeren fylt 60 år, er ferielovens utgangspunkt at det er arbeidstakeren som bestemmer når ekstraferien skal avvikles så lenge arbeidsgiveren varsles minst 2 uker i forveien. Foreligger det enighet eller arbeidsgiveren har gjennomført ferieplanlegging og fastsatt ferien, kan enkeltdager med ferie legges på inneklemte dager.

Les også: Hvilke regler gjelder for arbeidstid og betaling for helligdager?

Les mer om ferie og ferieavvikling på Arbinn.no

Annen avtale med arbeidsgiver

Det er ingenting i veien for at arbeidstaker og arbeidsgiver blir enige om at arbeidstaker tar fri en eller flere av de inneklemte dagene. Det er da viktig at slike avtaler gjøres skriftlig og at det fremgår hva som er grunnlaget for at arbeidstaker får fri. Gis arbeidstaker fri uten at det foreligger grunnlag for det, vil dette være en form for permisjon uten lønn og da må avtalen regulere adgangen til å trekke den ansatte i lønn for fridagene.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: