Sommervikarer: Disse reglene gjelder

Arbeidsrett

Publisert

Kvinne som steller med blomster

Illustrasjonbilde. Foto: Sydney Rae on Unsplash.

Det er ferietid og i mange bedrifter blir mer eller mindre erfarne sommervikarer en del av arbeidsplassen. Vi har samlet noen tips som hjelper deg å gi unge vikarer et godt møte med arbeidslivet, i tillegg finner du de formelle kravene som må følges.

  1. Skriftlig avtale må inngås
  2. Ikke gå under minimumsgrense for lønn
  3. Feriepenger skal utbetales separat
  4. Ungdom må gis skikkelig opplæring, blant annet i HMS
  5. Adgangen til nattarbeid er begrenset
  6. 13-15-åringer kan bare ta "lett" arbeid
  7. Vær tydelig som leder

1. Inngå skriftlig avtale

Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle ansettelsesforhold uansett arbeidsforholdets lengde. Dette følger av arbeidsmiljølovens § 14-5.

I arbeidsmiljølovens § 14-6 er det fastsatt minimumskrav til hva en slik avtale skal inneholde.
Vi anbefaler at det benyttes en standard ansettelsesavtale for midlertidig tilsetting. Lengden av ansettelsesforhold bør angis så nøyaktig som mulig. Husk også at loven fastsetter nærmere vilkår for å inngå midlertidig ansettelsesavtaler; se arbeidsmiljølovens § 14-9.

2. Minimumslønn

Det er viktig å være klar over at en rekke tariffavtaler har minimumsregler for lønnsnivået, og enkelte har også egne bestemmelser om arbeidstakere under 18 år.

3. Utbetal feriepenger separat

Reglene om feriepenger gjelder også kortvarige arbeidsforhold. Feriepengene skal ikke inkluderes i lønnen, men utbetales separat ved arbeidsforholdets avslutning.

4. Gi ekstra god opplæring - spesielt i sikkerhet

Nye sommervikarer er ofte usikre på hva de skal gjøre og hvordan. Det krever at både ledere og kolleger gir god opplæring og veiledning.

Manglende arbeidserfaring kan representere en sikkerhetsrisiko både for sommervikaren selv og andre. Som arbeidsgiver bør du derfor være oppmerksom på at unge arbeidstakere kan mangle nødvendig forståelse for viktige sikkerhetsregler og -rutiner.

Du bør derfor tenke på hva slags arbeid de kan settes til og om spesiell opplæring vil være nødvendig; se arbeidsmiljølovens § 3-2 (1) og (2). Her vil det være av betydning om sommervikarene settes til arbeidsoppgaver hvor de er under tilsyn av en ansvarlig person eller om de helt eller delvis arbeider alene.

5. Nattarbeid

Adgangen til å sette sommervikarer til nattarbeid er begrenset.

Barn som er under 15 år eller er skolepliktig skal ikke arbeide mellom kl. 2000 og kl. 0600.

Ungdom mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktig skal ha en arbeidsfri periode på minst 8 timer som omfatter tiden mellom kl. 2300 og kl. 0600. Arbeid mellom kl. 2100 og kl. 2300 er nattarbeid og er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig eller det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for nattarbeid.

Se mer i arbeidsmiljølovens § 11-3

6. Ansatte under 15 år

Det er begrenset hvilken type arbeid barn under 15 år kan settes til. Barn som har fylt 13 år kan settes til "lett" arbeid. Litt forenklet vil det si arbeid som ikke kan skade barnets sikkerhet, helse eller utvikling. Se mer i arbeidsmiljølovens kap. 11.

7. Vær en tydelig leder

Vær tydelig som leder – den første jobben er viktig for å skape positive holdninger til arbeidslivet. Husk at ungdom som er ute i jobb for første gang ikke alltid vet hva som forventes av dem. Sørg derfor for at de er kjent med dine forventninger, og vær en trygg leder og god rollefigur gjennom din egen fremferd.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: