Innkvarterer du arbeidstakere?

Publisert

Arbeidsklær.

Foto: © Ilja C. Hendel for NHO Mat og Drikke

Fra 1. juni 2024 er det forskriftsfestet regler om innkvartering som arbeidsgiver stiller til arbeidstakers disposisjon.

Flere medlemmer i NHO Mat og Drikke ansetter sesongarbeidstakere og ordner i den anledning med innkvarteringen av arbeidstakerne. I november 2023 la Arbeidstilsynet ut et høringsnotat med forslag om å forskriftsfeste krav til innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstakere. I høringsrunden støttet NHO Mat og Drikke tiltak for å forhindre uforsvarlig og uverdige boforhold for arbeidstakere, men delte ikke Arbeidstilsynets syn på nødvendigheten av å forskriftsfeste krav til innkvartering stilt til rådighet av arbeidsgiver. NHO Mat og Drikkes innspill var at bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 4-4 fjerde ledd kombinert med Arbeidstilsynets forvaltningspraksis, er en tilstrekkelig regulering av krav til innkvartering.

Les NHO Mat og Drikkes høringsinnspill her

Fra 1. juni 2024 tas det inn et nytt kapittel 3A i Forskrift om endring i forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler. Forskriftsreguleringen er en del av regjeringens handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. I høringen var det kravene til innkvartering, som allerede er i samsvar med etablert forvaltningspraksis, som ble foreslått forskriftsfestet.

Delvis gjennomslag

- Selv om vi i utgangspunktet mener at det ikke var behov for en forskriftsregulering, så er vi - når det først ble en forskriftsfesting - fornøyd med at vi ble delvis hørt når det gjelder unntakene fra hovedregelen om enerom, sier Nikolai Astrup Westlie, direktør arbeidsliv i NHO Mat og Drikke.

Forskriften åpner opp for at kravet om enkeltrom som soverom ikke skal gjelde for sesongarbeid i inntil 12 uker i løpet av kalenderåret og at det kan gjøres unntak ved kortvarig arbeid utenfor normalarbeidsstedet der det vanskelig lar seg gjøre å stille enkeltrom til arbeidstakers disposisjon. Det legges til grunn at maksimalt fire arbeidstakere kan dele soverom i slike tilfeller, og at det uansett skal være minst 4 kvadratmeter gulvplass per person hvor flere personer sover i samme rom.

- NHO Mat og Drikke er også glade for at forskriften gir oss anledning til å avtale i tariffavtaler unntak fra kravet om eget soverom, slik at det kan være to arbeidstakere som deler soverom, avslutter Westlie.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: