Ny dom: Gir seksuell trakassering grunnlag for oppsigelse?

Person som strekker frem hånden og markerer stopp.

Foto: Unsplash

Nylig ble det avsagt en dom i Borgarting lagmannsrett (LB-2023-52913) hvor saken  var om det forelå en gyldig oppsigelse av en arbeidstaker (A) som hadde trakassert en lærling (B).

Etter en gjennomgang av relevant rettspraksis, konkluderte lagmannsretten med at det forelå seksuell trakassering av lærlingen (B) som innebar et «vesentleg pliktbrot» fra arbeidstaker (A). Lagmannsretten kom likevel, etter en konkret vurdering av saken, til at oppsigelsen var ugyldig.

Avgjørelsen bygger på en interesseavveining hvor lagmannsretten blant annet vektlegger at overtredelsen ligger i nedre sjiktet av det som blir regnet som seksuell trakassering, at virksomheten på flere tidspunkt skulle ha utvist større aktivitet for å oppfylle pliktene sine som arbeidsgiver, og at virksomheten hadde et handlingsalternativ: Virksomheten kunne ha gitt A en advarsel, kombinert med bruken av styringsretten til å plassere A ved en annen stasjon. Det var ikke grunnlag for å anta at det var behov for oppsigelse for å forebygge nye tilfeller av seksuell trakassering.

Dommen gir en gjennomgang av relevant rettspraksis knyttet til om det foreligger seksuell trakassering. I tillegg kommer lagmannsretten med uttalelser om arbeidsgivers beviskrav i saker hvor det påstås seksuell trakassering. Det er også viktig å merke seg virkningen av arbeidsgivers passivitet i slike saker.

Du finner hele dommen på Lovdata

Her finner du veilederen for å forebygge og håndtere seksuell trakassering - Sette strek 

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: