68 - Standardoverenskomsten - HK

Lønnsoppgjøret 2023: Handel og Kontor og NHO er enige om nye minstelønnssatser for Standardoverenskomsten.

(Denne saken er sist oppdatert 30. mai 2023)

Det gis et generelt tillegg på kr 7,50 per time fra 21. april, (ved streikens avslutning), i tråd med protokollen mellom LO og NHO fra mellomoppgjøret 2023.

Standardoverenskomstens § 23 (Justeringsklausul) angir hvordan lønnssatsene i avtalen skal reguleres med virkning fra 1. april hvert år. Utgangspunktet for reguleringen er statistisk vekst på overenskomsten, og satshevingen inkluderer det generelle tillegget som er gitt sentralt.

For lønnsgruppe 1 gir justeringsklausulen i år et litt lavere tillegg enn det generelle tillegget på kr 7,50 per time. For denne gruppen foretas det derfor en ytterligere regulering fra 21. april (streikens avslutning).

Tilsvarende regulering er ikke nødvendig for lønnsgruppene 2-4, ettersom satsjusteringen for disse gruppene etter § 23 er høyere enn det generelle tillegget.

Protokollen med nye lønnssatser kan lastes ned her

For mer informasjon om lønnsoppgjøret 2023, følg med her

Her finner du gjeldende overenskomst med utløpsdato 31. mars 2024.

Resultater fra tidligere oppgjør:

2022

NB! All informasjon under gjelder for lønnsoppgjøret 2022.

Resultatet av forhandlingene er et generelt tillegg på kr 4,-, samt økte garantilønnssatser.  Satsene er regulert med 3,3 % og inkluderer det generelle tillegget. Ingen kan fra og med 1. april lønnes under gjeldende garantilønnssats.

Satsene kan lastes ned her

Matpengesatsen er endret til kr 96,-. HK og NHO har blitt enige om å videreføre utvalgsarbeidet avtalt i 2020 for tariffperioden 2022-2024.

Forhandlingsreslutatet ble vedtatt etter uravstemning 24. mai 2022 og lokale lønnsforhandlinger kan starte.

Standardoverenskomstens § 10 forutsetter at det gjennomføres lokale lønnsforhandlinger med utgangspunkt i de fire kriterier; Bedriftens økonomi, produktivitet, konkurranseevne og fremtidsutsikter.

2020

Handel og Kontor hadde mange og til dels utfordrende krav, blant annet knyttet til ytterligere innsyn i lønnsopplysninger, større forpliktelser for arbeidsgiver til å følge opp kompetanseutvikling samt forpliktelser for bedriftene knyttet til "det grønne skifte".

Resultatet av forhandlingene er følgende endringer i overenskomsten:

§ 12.5 Matpenger

Beløpet endres til kr 90,-.
Dette beløpet er endret tilsvarende i andre tariffavtaler.

Lønnsregulering

Det gis et generelt lønnstillegg til alle på kr 0,50 per time fra 01.04.2020.
Dette er tilsvarende det generelle tillegget i frontfaget i år.

Nye garantilønnssatser fremgår av bilag 1 i tabellen under, og inkluderer det generelle tillegget.

Bilag 1 – Nye lønnssatser gjeldende fra 1. april 2020

Lønnssatsene er regulert i tråd med lønnsutviklingen innenfor avtaleområdet.

Andre forhold

Handel og Kontor ønsket forsterket regulering av likestillingsarbeidet i bedriftene. Vi ønsket ikke å ta inn nye bestemmelser i avtalen, men har tatt inn følgende tekst i protokollen:

Likestilling

HK og NHO understreker viktigheten av aktivt og målrettet arbeid for likestilling og for å hindre diskriminering. HK og NHO minner partene lokalt om viktigheten av at de gjennom aktivt partssamarbeid tar i bruk den nye likestillings- og diskrimineringsloven.

Utvalgsarbeid

I og med at NHO ikke ønsket å imøtekomme HKs krav om endringer i lønnsbestemmelsene, ble vi enige om å arbeide sammen med HK for å gjennomgå lønns- og forhandlingsbestemmelsene i avtalen før neste tariffoppgjør i 2022.

Det ble også satt ned et utvalg for å gjennomgå kompetanseutvikling i lys av bedriftenes behov og samfunnsutviklingen generelt, og hvordan man kan øke oppmerksomheten ytterligere rundt kompetanseutvikling i bedriftene. Dette arbeidet skal også være ferdig før tariffoppgjøret i 2022.

Portrettfoto av Wille

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: