525 - jordbruks- og gartnerinæringene

Tariffoppgjøret 2024: Den 13. juni 2024 ble det enighet i forhandlingene mellom NHO Mat og Drikke og Fellesforbundet.

(Denne saken er sist oppdatert 14. juni 2024)

I tillegg til å nedsette et utvalgsarbeid samt en rekke tekstendringer, ble NHO Mat og Drikke og Fellesforbundet blant annet enige om følgende punkter:

 • Økning av minstelønnssatsene med kr 11,- inklusiv det generelle tillegget og overenskomsttillegget (virkning fra 1. april 2024)
 • Generelt tillegg til alle på kr 7,- (virkning fra 1. april 2024)
 • Overenskomsttillegg til alle på kr 3,- (virkning fra 1. april 2024)
 • Justering av fagarbeidertillegg med kr 0, 50, fra kr. 14,- opp til kr 14, 50 (virkning fra 1. april 2024)

Frist for uravstemning er satt til 27. august 2024.

NHO Mat og Drikke har i år valgt å bruke en stor del av rammen sentralt, for å muliggjøre større sentrale tillegg og heving av minstelønnssatsene.

Enighetsprotokollen kan du lese her. 

NB! Husk at det hverken skal gjøres utbetalinger basert på forhandlingsresultatet, eller gjennomføres lokale lønnsforhandlinger, før forhandlingsresultatet er vedtatt i uravstemning. Vi sender informasjon til berørte bedrifter når uravstemningen er gjennomført.

Delta gjerne på vårt digitale informasjonsmøte 17. Juni kl 11.00 hvor vi gjennomgår resultatet av forhandlingen, og du vil få anledning til å stille forhandlerteamet spørsmål.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt på vår tarifftelefon 23 08 86 99.

Du finner tariffavtalen for jordbruks- og gartnerinæringene hos Lovdata

Forhandlingsutvalget for tariffoppgjøret 2024 består av:

Tore Bartnes, Innherred Landbrukstjenester SA
Frode Alfarnes, Norske Landbrukstenester

Følg med her for total oversikt over hva som skjer i tariffoppgjøret 2024 for NHO Mat og Drikke

Resultater fra tidligere oppgjør på 525 - Jordbruk og Gartneri:

2023

Meklingen mellom NHO og LO førte til et resultat som gir alle ansatte, som faller inn under omfangsbestemmelsen i 525 Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringene, totalt kr. 10,50 pr time (et generelt i tillegg på kroner 7, 50 per time og et tillegg på kroner 3, 00 per time) fra og med 21. april 2023. Tillegget på kroner 10, 50 per time skal gis til alle uavhengig av den grunnlønnen de hadde frem til 21. april 2023.

Minstelønnssatsene i overenskomsten er oppregulert med kroner 10,50 pr time. Overenskomstens lønnstabell fremgår av protokollen inngått mellom NHO Mat og Drikke og Fellesforbundet.

Last ned protokollen fra oppgjøret 2023 her

Du kan også finne en utvidet lønnstabell her

Her finner du gjeldende overenskomst med utløpsdato 31. mars 2024., men merk at det er satsene i denne som er oppdatert med virkning fra 21. april 2023.

For mer informasjon om lønnsoppgjøret 2023

Allmengjorte lønnssateser

Allmengjorte lønnssatser fremgår av Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene, som du finner du på Lovdata.no.

De nye allmenngjorte lønnssatsene trer i kraft 15. juni 2023, og de finner du her.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt på vår tarifftelefon 23 08 86 99. 

 

2022

NB! All informasjon under gjelder for lønnsoppgjøret 2022.

NHO Mat og Drikke og FF ble enige om å nedsette to utvalg i tariffperioden; et utvalg som skal fokusere på muligheten for å legge til rette for et tre parts bransjeprogram for bekjempelse av useriøsitet og arbeidskriminalitet innen landbruket/grønn sektor, og et utvalg som bl.a. skal se på overenskomstens struktur.

I tillegg ble partene enige om blant annet følgende punkter:
• Et generelt tillegg til alle på 4,- kroner pr. time (virkning fra 1. april 2022)
• Et overenskomsttillegg til alle på 1,- kroner pr. time (virkning fra 1. april 2022)

 • Minstelønnssatsene i § 3.2.1 økes med 5,- kroner pr. time, inkl. det generelle tillegget på kr. 4,- og overenskomsttillegget på kr. 1,- (virkning fra vedtakelse)
 • Minstelønnssatsen for avløsere ble ytterligere justert på følgende måte:
  • Trinnet for 6 års ansiennitet økes med kr. 2,- pr. time
   (virkning fra vedtakelse)
  • Trinnet for 8 års ansiennitet økes med kr. 2,- pr. time
   (virkning fra vedtakelse)
 •  Lønn til fagarbeidere i § 3.2.2 økes med kr. 1,- fra kr. 13,- pr. time til kr. 14,- pr. time (virkning fra vedtakelse)
 • Matpengesatsen ved overtid i § 5-3 økes til kr. 96,- (virkning fra vedtakelse)

Av tekstmessige endringer kan nevnes at ansiennitetsberegningen i § 3.2.1 og § 3.5.3 ble ytterligere klargjort.

Den 23. juni 2022 mottok NHO Mat og Drikke beskjed fra Fellesforbundet om at forhandlingsresultatet på overenskomst 525 - Jordbruk og gartneri er vedtatt etter uravstemning.

Dette betyr at utbetalinger som følger av enighetsprotokollen kan utføres, og at bedriftene kan starte lokale lønnsforhandlinger. Ønsker du mer informasjon om lokale lønnsforhandlinger, kan du lese mer på arbinn.no.  

Enighetsprotokollen kan du lese her.

Last ned nøkkeltall her.

Forhandlingsutvalget for tariffoppgjøret 2024 består av:

Tore Bartnes, Innherred Landbrukstjenester SA
Frode Alfarnes, Norske Landbrukstenester

 

Ved spørsmål ta kontakt med forhandlingsansvarlig:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: