Kompetanse gir konkurransekraft

Publisert

Kvinnelig fagarbeider med hjelm

Foto: Unsplash.

Framtidens arbeidsliv trenger framtidens fagkompetanse, og fagskolene er godt i gang med å utvikle en rekke kortere og spissede utdanninger for fagarbeidere i industrien.

Dette er fagskolen:

Fagskolene er nå definert som "høyere yrkesfaglig utdanning" i utdanningssystemet
Industrifagskolen (bransjeprogrammet) er et offentlig finansiert tilbud om kortere utdanninger for fagarbeidere. Utdanningsmodulene skal gi kompetanse som gjør fagarbeideren bedre rustet i møtet med ny teknologi. Kompetansen skal kunne benyttes av ansatte i produksjon. Man kan ta en eller flere moduler, og enten gi seg med det, eller bygge videre til en full fagskoleutdanning.

Korte og spissede utdanninger på fagskolenivå bidrar til å sikre konkurransekraft i et krevende, høyteknologisk og digitalt arbeidsliv. Til nå har fagskoleutdanningene vært på minimum 6 måneder, mens bedriftene kanskje bare har hatt behov for noen korte og målrettede kurs på enkelttemaer. Nå tilbyr fagskolene modulbaserte utdanninger hvor man kan velge bare en eller noen få moduler, og enten nøye seg med det, eller bygge videre til en full fagskoleutdanning.

Bransjeprogram for industrien

Regjeringen bevilget for første gang i 2018 midler til såkalte bransjeprogram som skal føre til at flere ansatte, kan få relevante tilbud om etter- og videreutdanning. Et eksempel på endring som krever ny eller oppdatert kompetanse er økt automatisering i industrien. Bransjeprogrammene er fleksible og yrkesrettede utdanninger skreddersydd til bransjene som kan kombineres med jobb. De er enda mer fleksible enn vanlig fagskoleutdanning da de er korte modulbaserte utdanninger, slik at man kan ta en modul av gangen og bygge på flere om man ønsker. Bransjeprogrammene utvikles av fagskolene i samarbeid med partene i arbeidslivet. Kompetanseutvikling er avgjørende for å henge med på de raske endringene i arbeidslivet. Ny teknologi endrer måten vi jobber på, og 41 prosent av norske bedrifter melder om et udekket kompetansebehov.

Har stor tro på fagskolen

- NHO Mat og Drikke har stor tro på fagskolen som en viktig brikke i den livslange læringen, sier Espen Lynghaug, spesialrådgiver kompetanse- og utdanningspolitikk i NHO Mat og Drikke. Særlig har vi tro på den modulbaserte oppbyggingen av utdanningene. Mange bedrifter trenger kortere og mer spissede utdanninger som et alternativ til hele fagskoleutdanninger. Behovet er først og fremst å utvide kompetansen til fagarbeideren. I tillegg til at vi lager vår egen utdanning bør bedriftene se på det som ligger i den nye Industrifagskolen. Også vi er en del av prosessindustrien, og mange av temaene som ligger i industrifagskolen passer perfekt også for matindustrien.

Les mer om studietilbudene til Industrifagskolen

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Portrettfoto av Lynghaug

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: