Vil gebyrlegge brudd på uforståelig regelverk

Publisert

Nærbilde samlebånd.

Foto: © Ilja C. Hendel for NHO Mat og Drikke

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å innføre et overtredelsesgebyr for brudd på alkoholreklameloven. -Skal det innføres et gebyr må departementet først gjøre regelverket mer logisk og tilpasset dagens medievirkelighet, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

9. mai gikk høringsfristen ut på Helse- og omsorgsdepartementets høring om utmåling av overtredelsesgebyr etter alkoholloven. Gebyrene gjelder blant annet brudd på reklameforbudet knyttet til alkohol.

NHO Mat og Drikke har sammen med Bryggeriforeningen (BROD) og Vin- og brennevinsleverandørendes landsforening (VBF) sendt et høringssvar hvor hovedinnvendingen er at skal et gebyr innføres, må først regelverket klargjøres og moderniseres. Alkoholprodusenter er underlagt et reklameforbud som i dag er utformet slik at det er uklart hvor langt forbudet strekker seg – dette kommer særlig til uttrykk ved at produktomtale er lovlig på produsentenes hjemmeside, men ikke på sosiale medier. - Forbudet er ikke tilpasset dagens medievirkelighet.  Denne "forskjellsbehandlingen" har i lang tid skapt utfordringer for produsentene og mange har blitt ilagt urimelige sanksjoner som følge av uklarheten, sier NHO Mat og Drikkes administrerende direktør, Petter Haas Brubakk.

Både NHO Mat og Drikke, BROD og VBF støtter reklameforbudet, men skriver i høringssvaret at både regelverket og gebyrnivået må justeres:

  • Sanksjonen må være proporsjonal med regelbruddet: Den foreslåtte rammen for gebyr er for høy
  • Ulike digitale plattformer må likestilles
  • Håndhevelsen må ikke har for stor grad av skjønnsutøvelse
  • Er forbudet også EØS-stridig at fordi det også rammer bedrifter som skal kommunisere mot utenlandske eksportmarkeder?

-Reklameforbudet har i dag god oppslutning blant alkoholprodusentene, men kombinasjonen av et svært uklart og umoderne regelverk og et eventuelt uproporsjonalt gebyrnivå kan bidra til at legitimiteten til forbudet utfordres. Det er ingen tjent med, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Her kan du lese høringssvaret fra NHO Mat og Drikke, Bryggeriforeningen og VBF: Høringsinnspill overtredelsesgebyr alkoholloven 090523 endelig.pdf

Les intervju med Petter Haas Brubakk om saken i Dagbladet Børsen

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: