Nedsatte tollavgiftssatser for hel- og skummetmelkpulver

Publisert

Melk

Melk. Foto: Pixabay

Det forventes underskudd på melk i 1. kvartal 2024. Landbruksdirektoratet har derfor fastsatt reduserte tollavgiftssatser for hel- og skummetmelkpulver til RÅK-industrien. De reduserte tollsatsene gjelder til 31. mars 2024. Berørte bedrifter bør raskt ta kontakt med Landbruksdirektoratet ved spørsmål knyttet til egen drift.

(Saken ble oppdatert 08.01.24)
Tollvernet for landbruksvarer skal forvaltes med sikte på å sikre avsetningen for norsk produksjon og verne om norsk prisnivå. Ved underskudd skal det legges til rette for import av landbruksprodukter som supplement til norsk produksjon utfra hensynet til forbrukere og næringsmiddelindustri. I 1. kvartal 2024 forventes det nå et underskudd på melk på om lag 15 millioner liter.

Landbruks- og matdepartementet ba i brev 22. desember 2023 Landbruksdirektoratet fastsette ekstraordinære nedsatte tollavgiftssatser for hel- og skummetmelkpulver til RÅK-industrien. Tollavgiften skal settes slik at den gir RÅK-industrien mulighet til å importere råvarer med om lag tilsvarende tollbelastning som gjelder ved import av RÅK-varer. De ekstraordinære nedsatte tollavgiftsatsene begrenses til å omfatte det melkepulveret som ved bruk av norsk vare er berettiget til å søke RÅK-tilskudd. 

Landbruksdirektoratet har som oppfølging av departementets brev besluttet at nedsatt tollsats skal gjelde fra 1. januar 2024. januar. Det er i tillegg satt en egen ekstraordinær individuell tollavgiftssats for melkepulver, som ved bruk av norsk vare er berettiget RÅK-tilskudd. Begge deler er kort omtalt nedenfor, basert på Landbruksdepartementets utsendelser.

Se mer informasjon om dette på Landbruksdirektoratets nettside.

Tollsatser for import av melkepulver 1. januar-31. mars 2024
Landbruksdirektoratet opplyser at tollavgiftssatsen ved import av:

 • Skummetmelkpulver settes til 18,90 kroner per kg
 • Helmelkpulver settes til 4,50 kroner per kg. 

Den individuelle nedsatte tollavgiftssatsen vil kun gjelde råvarer brukt som erstatning for «1599 Helmelkpulver 20-42 %» og «1700 skummetmelkpulver» i RÅK-tilskuddsforskriften vedlegg 1 til produksjon av ferdigvarer omfattet av forskriftens vedlegg 2. Denne ekstraordinære nedsatte tollsatsen gis, fordi det ikke kan søkes om RÅK-tilskudd for importerte råvarer.

For å få den ekstraordinære individuelle tollavgiftssatsen må bedriftene søke. Dette gjøres via altinn.no. En individuell nedsettelse av tollavgiftsatsen er knyttet til bedriften som skal importere og det trenger en tillatelse på hvert av varenumrene. Direktoratet opplyser at det som hovedregel søkes i forkant av import, men det kan også innvilges med tilbakevirkende kraft, da fra 1. januar 2024.

Gjeldende varenummer og tollavgiftssats er:

 • 02.1000 (skummetmelkpulver) til RÅK-tilskuddsbedrifter: kr 3,80 per kg
 • 02.2100 (helmelkpulver) til RÅK-tilskuddsbedrifter: kr 0,60 per kg

Om RÅK-tilskudd ved bruk av importert melkepulver
Landbruksdirektoratet opplyser videre:
Dersom bedriftene skal benytte importert melkepulver i produkter som har godkjent resept i RÅK-tilskuddsordningen, må dere påse at det ikke søkes om tilskudd for importerte råvarer. Dette kan løses ved å melde inn en ny resept for perioden det benyttes importert melkepulver. Dersom resepten inneholder andre tilskuddsberettigede råvarer, må resepten endres slik at den importerte råvaren oppgis som «andre jordbruksråvarer» (under «ikke-tilskuddsberettigede råvarer»).

Dersom bedriftene vil benytte både norsk og importert melkepulver i samme ferdigvare, kan det meldes inn to ulike resepter. Dette kan gjøres slik:

 • Resept med norsk melkepulver: «123 FerdigvareX»
  • Med innhold av «melkepulver 20- 42 %»
 • Resept med importert melkepulver: «123 FerdigvareX importert MP»
   • Med innhold av «andre jordbruksråvarer»

Når det skal sendes inn søknad om tilskudd, skal da mengden med omsatt vare oppgis for de to ulike reseptene. I kontroll av tilskuddssøknaden vil direktoratet be om dokumentasjon som viser fordelingen av innkjøp og bruk av importerte og norske råvarer. Dette for å sikre at det ikke utbetales tilskudd til importerte råvarer, i strid med ordningens formål. Dokumentasjonen vi vil etterspørre kan være innkjøpsfakturaer, innførselsdeklarasjon eller produktdatablad.

Dersom melkepulver er den eneste tilskuddsberettigede råvaren i resepten, trenger denne ikke å endres i perioden det brukes importert råvare, men da må dere påse at omsatt ferdigvare med importert råvare ikke oppgis i tilskuddssøknaden.

Landbruksdirektoratet ber videre bedriftene sjekke med søkeveiledningen for RÅK-tilskudd som ligger på direktoratets nettsted.

Brevet fra landbruks- og matdepartementet kan du lese her:
Brev fra LMD til Landbruksdirektoretet_Tollnedsettelse for melkepulver.pdf

 

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: