Komitehøringer statsbudsjettet 2024

Publisert

Stortinget. Foto: Betzy Hänninen

Fredag 6. oktober ble forslag til statsbudsjett for 2024 lagt frem. I kjølvannet av dette holdes det åpne høringer, og NHO Mat og Drikke har så langt vært i fire: Helse- og omsorgs-, nærings-, finans- og utdanning- og forskningskomiteen. Her finner du våre høringssvar.

I høringsinnspillet til helse- og omsorgskomiteen la NHO Mat og Drikke vekt på å trekke frem det gode samarbeidet mat- og drikkenæringen har med myndighetene gjennom intensjonsavtalen for tilrettelegging for et sunnere kosthold. Det er positivt at regjeringen i budsjettforslaget fremhever at dette samarbeidet fortsatt vil være viktig for en bedre folkehelse.

Du kan lese hele høringsinnspillet til helse- og omsorgskomiteen her


I næringskomiteen pekte NHO Mat og Drikke på at Mattilsynet har utfordringer med å løse bredden av sine oppgaver, og at organisasjonen må ha budsjettmessige rammer som er tilpasset deres mandat og om nødvendig må tilføres ytterligere ressurser. Også utfordringene knyttet til grensehandel ble løftet frem som ett av de viktigste temaene for mat- og drikkenæringen. NHO Mat og Drikke mener at avgiftsnivået på grensehandelsutsatte varer må harmoniseres med nivået i Sverige for å gi likere konkurransevilkår, som i sin tur vil bidra til å redusere grensehandelen.

Du kan lese hele høringsinnspillet til næringskomiteen her


Grensehandel ble også tatt opp av NHO Mat og Drikke i finanskomiteens høring. Målet om å redusere grensehandelen dreier seg om trygge arbeidsplasser og lønnsomme bedrifter i mat- og drikkenæringen, i dagligvarehandelen og økt forbrukervelferd gjennom lavere priser i Norge. Et estimat fra NHO har vist et potensial for å flytte 3000 arbeidsplasser tilbake til Norge, gjennom å redusere avgiftene.

Du kan lese hele høringsinnspillet til finanskomiteen her


Da NHO Mat og Drikke var i utdannings- og forskningskomiteen, var hovedbudskapet at det utdannes for få veterinærer og dyrepleiere i Norge. Dette er personer som skal både ivareta dyrehelsen hos et strekt økende antall rekreasjonsdyr i tillegg til de dyrene som er i landbruket. I tillegg til at det utdannes for få, fører stor press på yrkesgruppen til høy turnover.

Du kan lese hele høringsinnspillet til utdannings- og forskningskomiteen her

 

I energi- og miljøkomiteen var det emaballasje og sirkulærøkonomi som var hovedtemaet. Det ligger mange og ambisiøse mål i regjeringens budsjettforslag innenfor emballasje. Det dreier seg om økt materialgjenvinning, økt ombruk og reduksjon av enkelte emballasjetyper i plast. Her kommer næringslivet med viktige bidrag for å nå målene om økt materialgjenvinning.

Du kan lese hele høringsinnspillet til energi- og miljøkomiteen her

 

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: