Vil styrke forskning og innovasjon i matproduksjon

Publisert

rapportforside

Foto: Nofima.

Nasjonal Teknologiplattform – Food for Life la 18. november frem sin nye strategiske forsknings- og innovasjonsagenda I agendaen beskrives tre områder der Nasjonal Teknologiplattform har satt seg mål for 2030. Den norske teknologiplattformen for matbransjen er et samarbeid mellom NHO Mat og Drikke og Nofima.

Dette er nasjonal teknologiplattform - Food for Life

Den norske teknologiplattformen Food for Life, ble etablert i 2008 av NHO Mat og Drikke for å bidra til et felles slagkraftig nasjonalt løft innenfor mat og helse og bærekraftig matproduksjon, samt å styrke det internasjonale samarbeidet på matområdet. Nasjonal Teknologiplattform - Food for Life ser på spørsmål i hele verdikjeden og skal bidra til at en samlet norsk mat- og drikkenæring bygger opp forskning og innovasjon for økt produksjon, sysselsetting og verdiskaping. Alle mat- og drikkeprodusenter som er opptatt av forskning og innovasjon kan være medlemmer. Dette er en arena for samarbeid mellom forskning, industri og organisasjoner. Prioriteringene fra arenaen spilles inn til Forskningsrådet og myndighetene.

I sin konklusjon beskriver nettverket mat- og drikkeprodusentenes forsknings-, utviklings- og innovasjonsbehov som komplekse; næringen skal både levere god og trygg mat og samtidig bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål. I tillegg skal mat- og drikkenæringen utnytte norske ressurser og bidra til å utrydde sult, bidra til god helse, bidra til å stoppe klimaendringene, ta vare på det biologiske mangfoldet og legge til rette for et ansvarlig forbruk, anstendig arbeid og vekst.

Nasjonal Teknologiplattform – Food for Life har som formål er å synliggjøre kunnskapsbehovene for en konkurransedyktig og bærekraftig matproduksjon,
-Forskningen som skjer lokalt, skal også bidra til globale løsninger. For å få dette til, trengs det en stor grad av samarbeid innenfor bransjen og mellom bransjen og ulike forskningsmiljøer – på tvers av landegrenser og på tvers av sektorer, sier Dag Kjetil Øyna som representerer NHO Mat og Drikke og er leder for arenaen, og legger til at utfordringer og realisering av muligheter krever økt kunnskap og kombinasjon av kunnskap på mange felter.

Arenaen har tre satsingsområder. For hvert av disse satsingsområdene har de satt seg mål for 2030:

1. Bærekraftig verdiskaping
Bærekraftig verdiskaping i hele verdikjeden for norsk matproduksjon gjennom optimal utnyttelse av alle ressurser, redusert matsvinn og reduserte klimagassutslipp og miljøpåvirkning.

2. Matglede og helse
Bidra til kunnskap, produkter og løsninger som gir matglede og som fremmer et sunt og bærekraftig kosthold tilpasset ulike menneskers behov.

3. Kostnadseffektiv produksjon gjennom hele verdikjeden
Konkurransedyktige produksjonsformer og produksjonsteknologi for økt matsikkerhet, trygg og sunn mat, god dyrevelferd og berettiget høy tillit hos forbrukere

Last ned Nasjonal Teknologiplattforms forsknings- og innovasjonsagenda i .pdf-format her

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: