NHO Mat og Drikke

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

37 resultater

Type artikkel
Velg område
37 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Dagligvarehandelen

  16 tapte milliarder

  I slutten av mai meldte Statistisk sentralbyrå at grensehandelen for de første tre månedene i 2020 var halvert sammenlignet med samme periode i 2019.

 2. Derfor trenger vi bedriftenes innspill

  Forutsetningen for å kunne påvirke politiske beslutninger gjennom høringsuttalelser er god dialog og samarbeid med de bedriftene som berøres av mulige regelendringer. Derfor trenger vi å høre fra så mange som mulig.

 3. Dagligvarehandelen

  Deilig å være dansk i Danmark?

  "Aftaleparterne er enige om at gennemføre en markant lempelse af afgiftstrykket, så det bliver billigere at være dansker, virksomhedernes byrder lettes og grænsehandlen mindskes."

 4. Dagligvarehandelen

  Vend i tide!

  Først en innrømmelse: Mine gjestekommentarer i Dagligvarehandelen de to siste årene har ofte omhandlet avgiftspolitikk, folkehelsesamarbeid, grensehandel og forutsigbarhet for næringsaktørene i Norge. Jeg har i parentes bemerket, ikke vært den eneste som har vært opptatt av dette.

 5. Dagligvarehandelen

  Risikosport med norske bedrifter

  Mandag 7. oktober 2019 har regjeringen mulighet til en gang for alle, å rette opp noe av den skaden som har skjedd etter avgiftsøkningene som kom i tolvte time under budsjettforhandlingene i 2017.

 6. Dagligvarehandelen

  Facts is a stubborn thing

  27. mai i år kunne Statistisk sentralbyrå rapportere at grensehandelen har nådd nye høyder. I perioden fra 2. kvartal 2018 til og med 1. kvartal 2019 har handel under dagsturer til utlandet økt med 8,3 prosent sammenlignet med de fire foregående kvartalene.

 7. Dagligvarehandelen

  Alt henger fortsatt sammen med alt!

  Fredag 5. april 2019 la eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen frem den lenge varslede folkehelsemeldingen, og samtidig med at denne utgaven av Dagligvarehandelen kommer leserne i hende, legger det regjeringsoppnevnte avgiftsutvalget – etter planen – frem sin innstilling.

 8. Tariff

  Lokale lønnsforhandlinger

  NHO Mat og Drikkes tariffavtaler bygger på prinsippet om lokale lønnsforhandlinger. Dette prinsippet betyr at bare deler av den årlige lønnsreguleringen skjer sentralt, mens en større eller mindre del er ment å skje mellom den enkelte bedrift og dens tillitsvalgte. For bedrifter som ikke har tariffavtale vil all lønnsregulering i prinsippet være lokal, også der bedriften velger å følge lønnsøkningene i tarifforhandlingene.

 9. Dagligvarehandelen

  "Look to Denmark"

  I skrivende stund diskuterer Stortingets næringskomité den første stortingsmeldingen noen sinne om handelsnæringen – "Når kunden alltid har nett". Over 136 sider beskriver regjeringen en næring i stor endring, der blant annet digitalisering og netthandel griper inn i hele verdikjeden og utfordrer eksisterende forretningsmodeller.

 10. Onsagers - gratis IP-sjekk

  De unike ideene i din bedrift gir deg konkurransefortrinn. Beskytter du dem godt nok? Se hvordan du kan dra nytte av vår samarbeidsavtale med Onsagers AS om patent-, varemerke- og designbeskyttelse, og ta en gratis IP-sjekk.

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: