NHO Mat og drikke

Innhold

Delvis allmenngjøring av Riksavtalens minstelønnssatser

Nyhet, Tariff

Publisert

Nærbilde av diske med bakevarer

Fra 1. januar 2018 ble det innført delvis allmenngjøring av Riksavtalens minstelønnssatser. Foto: Unsplash

3. november 2017 vedtok Tariffnemnda delvis allmenngjøring av Riksavtalens minstelønnssatser. Det innebærer at det innføres en generell minstelønn for alle ansatte innenfor overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter fra og med 1. januar 2018.

Forskriften gjelder for alle ansatte som utfører arbeid innenfor overnattingsvirksomhet, serveringsvirksomhet, cateringsvirksomhet og lignende.

For NHO Mat og Drikkes medlemsbedrifter i baker- og konditorbransjen, vil nevnte allmenngjøring bare få anvendelse for de bedrifter som i prinsippet vil kunne bli bundet av Riksavtalen. Det er Riksavtalen som er grunnlaget for allmenngjøringsforskriften. Forskriften vil dermed ikke gjelde for ansatte i bedrifter med virksomhet som hører inn under virkeområdet/omfangsbestemmelsen til en annen overenskomst.

Her finner du Riksavtalen

Tariffnemdas vedtak skal derfor ikke gjelde for de virksomhetene som allerede er tariffbundet og følger Butikkoverenskomsten eller Baker- og konditoroverenskomstens lønns- og arbeidsvilkår. Det samme gjelder for de virksomheter som er innenfor Butikkoverenskomsten eller Baker– og konditoroverenskomstens virkeområde.

Her finner du Butikkoverenskomsten

Her finner du Baker- og konditoroverenskomsten

Følgende minstelønnssatser vil gjelde pr. time:

  • Ansatte over 16 år: 102,18 kroner per time
  • Ansatte over 17 år: 111,68 kroner per time
  • Ansatte over 18 år: 125,94 kroner per time
  • Ansatte over 18 år og med 4. mnd. praksis/ansiennitet: 157,18 kr. Pr. time
  • Ansatte over 20 år: 157,18 kroner per time

Allmenngjøring innebærer at lønns- og arbeidsvilkår etter tariffavtalen gjøres gjeldende for alle som jobber i bransjen, også uorganiserte.

Forskriften vil ikke omfatte Riksavtalens øvrige minstelønnssatser, overtidstillegg, helge-, kvelds- eller nattillegg. Forskriften vil heller ikke omfatte Riksavtalens regulering av arbeidstid. Arbeidstid og overtid skal dermed følge arbeidsmiljølovens regler.

Vi er kjent med at Arbeidstilsynet gjennom Altinn har sendt informasjon om allmengjøringen til flere av våre medlemsbedrifter innenfor bakeri- og konditornæringen. Bakgrunnen er at det er Arbeidstilsynet som fører tilsyn med at arbeidsgivere etterlever lønns- og arbeidsvilkår etter forskriften, jf. allmenngjøringsloven § 11. Tilsynet kan benytte sine vanlige virkemidler, det vil si pålegg, stans, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr.

Øvrige oppfølgingsplikter

Ved allmenngjøring av tariffavtaler gjelder Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett av 22. februar 2008 nr. 166. 

Påseplikten innebærer at når det i næringsøyemed bestilles varer eller tjenester av en virksomhet som er omfattet av/faller inn under virkeområdet til Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringsvirksomheter, så skal det undersøkes om de ansatte i denne virksomheten har de lønns- og arbeidsvilkårene som de har krav på.

Har du innspill eller lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Nummeret er avmeldt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: