NHO Mat og Drikke

Innhold

Delvis allmenngjøring av Riksavtalens minstelønnssatser

Nærbilde av en disk med bakevarer

1. januar 2018 ble det innført gjennom forskrift en generell minstelønn for alle ansatte innenfor overnatting- serverings- og cateringsvirksomheter.

NHO Mat og Drikke har fått flere henvendelser fra våre medlemsbedrifter innenfor bakeri- og konditorivirksomhetene som er usikre på hvorvidt de er omfattet av forskriften. Arbeidstilsynet har hatt et avklaringsmøte med NHO og Fellesforbundet som blant annet tok opp spørsmålet om hvilke virksomheter som er omfattet av forskriften.

Ved å lese dette finner du ut om din virksomhet er omfattet eller ikke.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med en av våre advokater.

Innhold:

 1. Bakeri- og konditorbransjen
 2. Overnattings- servering- og cateringvirksomhet
 3. Minstelønnssatser pr timer
 4. Øvrige forpliktelser

Bakeri- og konditorbransjen

Tradisjonelt er bakeriutsalgene omfattet av Butikkoverenskomsten mens bakeriene er omfattet av Baker- og Konditoroverenskomsten. Noen bakeriutsalg har utviklet seg til å bli mere restauranter/serveringssteder og cateringbedrifter. Hvorvidt disse virksomhetene skal omfattes av allmenngjøringsforskriften må basere seg på en konkret vurdering.

a) Bakeri- og konditorvirksomheter som er tariffbundet av Butikkoverenskomsten og/eller Baker og konditoroverenskomsten

Forskriften skal ikke gjelde for de virksomhetene som allerede er tariffbundet og følger Butikkoverenskomsten eller Baker- og konditoroverenskomstens lønns- og arbeidsvilkår. De ansatte i nevnte virksomheter er således ikke omfattet av allmenngjøringsforskriften.

b) Bakeri – og konditorvirksomheter som ikke er bundet av butikkoverenskomsten og/eller Baker-konditoroverenskomsten

Allmenngjøringsforskriften får anvendelse for de bedrifter som i prinsippet vil kunne bli bundet av Riksavtalen.
Sentrale momenter i den vurderingen er blant annet:

Følgende momenter som taler for at virksomheten er omfattet av Riksavtalens virkeområde:
 • Omsetningen stammer hovedsakelig fra mat som tilberedes på stedet (utover enkel påsmøring av rundstykker med mer).
 • Det er lagt opp til fortæring på stedet ved at lokalene har bord og stoler som muliggjør dette.
 • Det er servering ved bordene.
 • Virksomheten har skjenkebevilling.
 • Følgende momenter som taler for at virksomheten ikke er omfattet av Riksavtalens virkeområde men innenfor Butikkoverenskomsten:
 • Omsetningen stammer hovedsakelig fra mat som er ferdigprodusert, som brød, kaker, boller, enkel påsmøring av rundstykker og lignende.
 • Selges over disk og tas med ut av lokalene.

Overnattings- servering- og cateringvirksomhet

Forskriften gjelder for alle ansatte som utfører arbeid innenfor overnattingsvirksomhet, serveringsvirksomhet, cateringsvirksomhet og lignende. Det presiseres at det er Riksavtalen som er grunnlaget for allmenngjøringsforskriften. Forskriften vil dermed ikke gjelde for ansatte i bedrifter med virksomhet som hører inn under virkeområdet/omfangsbestemmelsen til en annen overenskomst.

Her finner du riksavtalen

Minstelønnssatser pr timer

 • Ansatte over 16 år: 102,18 kroner per time
 • Ansatte over 17 år: 111,68 kroner per time
 • Ansatte over 18 år: 125,94 kroner per time
 • Ansatte over 18 år og med 4. mnd. praksis/ansiennitet: 157,18 kr. Pr. time
 • Ansatte over 20 år: 157,18 kroner per time

Allmenngjøring innebærer at lønns- og arbeidsvilkår etter tariffavtalen gjøres gjeldende for alle som jobber i bransjen, også uorganiserte.

Forskriften vil ikke omfatte Riksavtalens øvrige minstelønnssatser, overtidstillegg, helge-, kvelds- eller nattillegg. Forskriften vil heller ikke omfatte Riksavtalens regulering av arbeidstid. Arbeidstid og overtid skal dermed følge arbeidsmiljølovens regler.

Vi er kjent med at Arbeidstilsynet gjennom Altinn har sendt informasjon om allmengjøringen til flere av våre medlemsbedrifter innenfor bakeri- og konditornæringen. Bakgrunnen er at det er Arbeidstilsynet som fører tilsyn med at arbeidsgivere etterlever lønns- og arbeidsvilkår etter forskriften, jf. allmenngjøringsloven § 11. Tilsynet kan benytte sine vanlige virkemidler, det vil si pålegg, stans, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr.

Øvrige forpliktelser

Ved allmenngjøring av tariffavtaler gjelder Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett av 22. februar 2008 nr. 166.

Påseplikten innebærer at når det i næringsøyemed bestilles varer eller tjenester av en virksomhet som er omfattet av/faller inn under virkeområdet til Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringsvirksomheter, så skal det undersøkes om de ansatte i denne virksomheten har de lønns- og arbeidsvilkårene som de har krav på.

Har du innspill eller lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: