Nytt IA-bransjeprogram for næringsmiddelindustrien

Publisert

Close-up Of Female Doctor Checking Blood Pressure Of Male Patient

Illustrasjonsfoto.

Næringsmiddelindustrien er en av tre bransjer som er plukket ut til et nytt IA-bransjeprogram for satsingen på reduksjon i sykefraværet 2019 - 2020.

I forbindelse med IA- avtalen 2019 - 2020 og dens satsing på bransjer for å nå målene om reduksjon av sykefravær og frafall fra arbeidslivet, har NHO-fellesskapet fått gjennomslag på tre programområder:

  • Leverandørindustrien til Olje og Gassnæringen 
  • Byggenæringen 
  • Næringsmiddelindustrien

Det er satt av totalt kr 60 millioner for 2019, deretter kr 80 millioner de neste tre årene. Midlene skal dekke administrative kostnader og tiltak i og evaluering av programmene. Det vil være snakk om en bevilgning på ca 8,5 millioner pr program for 2019, deretter ca 11,5 pr program de tre neste årene.

Utforming og organisering av programmene skal være på plass før sommeren.

Næringsmiddelindustrien omfatter bearbeiding av produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske til matvarer, fôr og drikkevarer til både mennesker og dyr. Næringen er privat virksomhet og sysselsetter omlag 47 500 personer, noe som utgjør i overkant at 20 prosent av industrien.

14 prosent av de sysselsatte i næringsmiddelindustrien oppga i 2016 at de hadde minst ett sykefravær på mer enn 14 dager i løpet av året, noe som er på nivå med gjennomsnittet for alle yrkesaktive (15 prosent). To av fem i næringsmiddelindustrien oppga at dette sykefraværet var helt eller delvis arbeidsrelatert, noe som er noe høyere enn for alle yrkesaktive hvor 1 av 3 oppgir arbeidsrelatert fravær. 

NOA har ikke sykefraværsdata på diagnoser for hele næringsmiddelindustrien, kun informasjon om diagnoser for yrkesgruppen operatør næringsmidler. Over halvparten av det totale sykefraværet over 16 dager for næringsmiddeloperatøren skyldes muskelskjelettdiagnoser, noe som er høyt i forhold til gjennomsnittet for alle (40 prosent). Psykiske diagnoser utgjorde kun 12 prosent av det totale sykefraværet i næringen, noe som er lavt i forhold til gjennomsnittet for alle (20 prosent).

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: