Viktige lovendringer fra 01.01.2022

Publisert

kronestykker stablet i en pyramide

Pensjon fra første krone er en av flere lovendringer som gjelder fra 01.01.2022 som du som arbeidsgiver må kjenne til.

Her har vi laget en oversikt over lovendringer fra 01.01.2022 som er viktig å få med seg:

Pensjon fra første krone og dag

Lovendringer som innfører krav om pensjon fra første krone og dag i private tjenestepensjonsordninger trer i kraft 1. januar 2022. Det er fastsatt overgangsregler i forskrift som gir bedriftene tid frem til 30. juni 2022 med å tilpasse sine pensjonsordninger til de nye reglene.

Les mer om pensjon fra første krone og dag her

Lønnsutbetaling

Lønnsutbetaling skal som hovedregel skje via bank, arbeidsmiljøloven § 14-15 (2).
Fra 1. januar 2022 har arbeidsmiljøloven §14-15 fått et nytt andre ledd:

(2) Lønn i penger, herunder feriepenger og annen godtgjøring i penger, skal utbetales fra arbeidsgiver via bank eller foretak med rett til å drive betalingsformidling til arbeidstakers konto. Første punktum gjelder likevel ikke dersom slik betalingsmåte er umulig eller svært byrdefull for arbeidstaker eller arbeidsgiver.

Dette innebærer at arbeidsgiver som hovedregel plikter å utbetale arbeidstakers lønn via bank. Utbetaling av lønn via bank vil gjøre utbetalingene sporbare, gjøre det vanskeligere å unndra skatt og også kunne forbygge uenighet om utestående lønn. Arbeidstilsynet får myndighet til å håndheve det nye lovkravet.

Straff for lønnstyveri, Straffeloven §§ 395 og 396

Lønnstyveri gjøres straffbart. Straff for lønnstyveri vil kunne ramme arbeidsgivere som bevisst og for egen eller andres vinning unnlater å betale avtalt eller lovbestemt lønn eller annen godtgjørelse. Lønnstyveri vil kunne straffes med bot eller fengsel i inntil 2 år, mens grovt lønnstyveri vil kunne straffes med bot eller fengsel i inntil 6 år.

Straff for brudd på arbeidsgiverplikter etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, § 8a Straff

Arbeidsgivere som ikke oppfyller sine plikter etter lov om obligatorisk tjenestepensjon når det gjelder å opprette eller betale innskudd til tjenestepensjon for sine ansatte, vil kunne straffes med bøter eller fengsel i inntil 2 år.

Høyere strafferamme for alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven, aml. § 19-1 (2)

Strafferammen for brudd på bestemmelser i arbeidsmiljøloven eller pålegg gitt i eller i medhold av loven som foretas under særlig skjerpende omstendigheter høynes fra 3 til 5 år.

Les mer om lovendringene på regjeringens nettsider

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: