Vellykket avspark!

Nyhet, FREMtid for kompetanse

Publisert

To som prater sammen i et produksjonsmiljø

Illustrasjonsfoto. (Foto: Shutterstock).

Det nye tre-årige kompetanseprosjektet gjennomførte et vellykket kick-off 7. september. Frem til mars 2024 skal bedrifter i blå og grønn matindustri heve sin kompetanse og bedre konkurranseevnen gjennom partssamarbeid og nettverksbygging. OG; - det er fortsatt ledige plasser!

Viktigst å lære av hverandre
-Erfaringer fra tidligere kompetanseprosjekter er at den viktigste læringen skjer når deltagerne selv deler av sine egne erfaringer og sin egen kompetanse. Vi vil selvfølgelig også hente inn eksterne forelesere og nyttiggjøre oss kunnskap fra omverdenen, men det foregår så mye godt kompetanse- og utviklingsarbeid innad i både sjømatindustrien og den øvrige mat- og drikkeindustrien at vi kan løfte bransjen rett og slett ved å koble bedriftene tettere sammen, sier prosjektleder i FREMtid for Kompetanse Lars Lindland. Han sier at denne koblingen er en av grunnideene i prosjektet, og derfor gikk mesteparten av tiden på den digitale oppstartssamlingen med til at ledelse og tillitsvalgte fra de ulike bedriftene og bransjene gikk i grupper og diskuterte felles utfordringer og mulige løsninger. -Disse samtalene danner grunnlaget for det videre arbeidet i prosjektet, sier Lindland.

Generasjonsskifte og kompetanseoverføring
Det er en rekke temaer bedriftene er opptatt av og ønsker å jobbe særlig med i prosjektperioden. Mange bedrifter har en utfordring med at større deler av arbeidsstokken vil gå av med pensjon innen få år. Disse medarbeidere har viktig kjernekompetanse som det er viktig å sikre at flere behersker, og da må man arbeide med både kompetansedeling og -overføring. Kontinuerlig forbedringsarbeid er et annet område som det skal arbeides målrettet med. -Hovedutfordringene for en del av bedriftene er å sette av nok tid til denne type arbeid i ellers hektisk produksjonshverdag. Å bygge opp en forbedringskultur tar tid og det er viktig at de som kommer med forbedringsforslag opplever at det tas tak i og følges opp. Det må skapes forståelse og aksept for at forbedringsarbeid ikke er merarbeid, sier Lindland.

Fortsatt mulig å bli med
Selv om prosjektet nå offisielt er igangsatt, er det fortsatt mulig å bli med i prosjektet. Lindland kaller det en dynamisk oppstart; noen bedrifter har vært i gang med arbeidet en stund, noen starter nå og noen er ennå i tenkeboksen og må gå noen runder internt i bedriften før de går fullt om bord. Det har vi full forståelse for. I et prosjekt hvor partssamarbeid ligger i bunn, er det avgjørende viktig at tillitsvalgte og ledelse er samsnakket før de blir med i prosjektet, sier Lindland.

Det er i pr. i dag 23 bedrifter som har bekreftet deltakelse, og med en god sammensetning fra ulike deler av næringen. -Dette gir gyllen mulighet til å lære av hverandre og til samarbeid på tvers av bedriftene. Det er fortsatt plass til flere bedrifter, så ta kontakt med meg for å avtale tid for en uforpliktende presentasjon av prosjektet, avslutter Lindland.

Dette er FREMtid for Kompetanse
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), Sjømat Norge og NHO Mat og Drikke har med midler fra Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) og tilskudd fra den enkelte deltakerbedrift fått på plass et treårig prosjekt med tittel FREMtid for kompetanse. Prosjektet har som mål å styrke partssamarbeidet, sikre fremtidig konkurransekraft og omstillingsevne i hver enkelt bedrift, engasjere bedriften i å fremstå som en attraktiv arbeidsplass og legge til rette for nettverkssamarbeid hvor bedriftene kan samles og lære av hverandre.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: