FREMtid for kompetanse

Et 3-årig samarbeidsprosjekt mellom NHO Mat og Drikke, NNN og Sjømat Norge finansiert av Hovedorganisasjonenes Fellestiltak.

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), Sjømat Norge og NHO Mat og Drikke har med midler fra Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) fått på plass et treårig prosjekt med tittel FREMtid for kompetanse. 

Norsk matindustri er i dag Norges største fastlandsindustrigren og står for nær hver tredje krone som investeres i norsk industri, og er en bransje i omstilling og vekst. Det stilles stadig større krav til den enkelte arbeidstaker i en tid hvor digitalisering og automatisering går raskere enn noensinne, og det i økende grad tas i bruk avanserte maskiner, utstyr og styringssystemer.  

Prosjektet har som mål å styrke partssamarbeidet, kompetanseoverføring mellom de ansatte, sikre fremtidig konkurransekraft og omstillingsevne i hver enkelt bedrift og engasjere bedriften i å fremstå som en attraktiv arbeidsplass. 

Gjennom prosjektet får deltakerbedriftene: 

  • Flere treffpunkter for samhandling på tvers av funksjoner og avdelinger  
  • Et bedre grunnlag for å utnytte nåværende og fremtidig kompetanse blant ansatte 
  • Økt kompetanse i partsbasert prosjektarbeid 
  • Veiledning i medarbeiderdrevet innovasjon og forbedringsarbeid
  • Tilgang til et stort nettverk av bedrifter i matindustrien, samt ta del i klyngearbeid 

Det ligger store muligheter i å dele informasjon og kunnskap, og samarbeide bedre på tvers av avdelinger, bedrifter, bransjer og næring. -Dette skal vi ta tak igjennom prosjektet, og skape verdifulle samarbeidsarenaer, sier prosjektleder Lars Lindland.

Ta kontakt med en av oss for å avtale et møte med presentasjon av prosjektet.

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: