Over med hjemmekontor – FREMtid for kompetanse på NNN kontor

Publisert

Merete i NNN og Lars Lindland, prosjektleder

– Vi er enige om at et godt samarbeid gir en god utvikling, sier Merete som er glad for besøk på kontoret. Foto: Matindustrien 4.0

Lars Lindland er prosjektleder for det tre-årige prosjektet FREMtid for kompetanse, hvor 26 bedrifter fra mat- og sjømatindustrien deltar. Hensikten med prosjektet er å styrke partsamarbeidet og etablere nettverk for samarbeid og erfaringsutveksling på tvers i bransjen innenfor en rekke temaer.

Lars sitter til vanlig, når det ikke er hjemmekontor, hos NHO Mat og Drikke, men etter at det ble slutt på påbud om hjemmekontor er han i dag i NNNs lokaler i Torggata.

Merete Helland som er NNNs ansvarlige for kompetanse jobber tett på prosjektet og etter lang tid på hjemmekontor var det hyggelig at Lars kom til Torggata.

Digitalt eller fysisk? Ja takk, begge deler
Det er gjennomført tre digitale nettverkssamlinger til nå, og mange flere er planlagt. Det er lagt opp til korte digitale samlinger hvor deltakerbedriftene i all hovedsak er bidragsytere, og deler av sine erfaringer og kompetanse.

– Gjennom samlingene har vi et godt utgangspunkt for diskusjon rundt felles utfordringer og mulige løsninger. Temaer som grunnleggende digitale ferdigheter, norskopplæring på arbeidsplassen og kontinuerlig forbedringsarbeid har stått på programmet til nå. Et nytt initiativ i prosjektet er frokostmøter for de tillitsvalgte i deltakerbedriftene. Hensikten er å utvide kontaktnettet mellom de tillitsvalgte, og bidra til erfaringsutveksling og diskusjon på aktuelle temaer. Selv om det er både tid og ressurser å spare på å gjennomføre digitale samlinger, har det en egen verdi å møtes for å bli bedre kjent, utveksle ideer og erfaringer. Det planlegges for fysiske samlinger i prosjektet, og den første går av stabelen i slutten av april, sier Lindland.

Oppfølging og besøk – der det skjer
– For å få større forståelse og innsikt i de ulike produksjonsanleggene, de ansattes arbeidshverdag og erfare hvilke utfordringer bedriftene står i må vi ut der det skjer. Det har til nå vært krevende å få til besøk hos deltakerbedriftene som følge av situasjonen. Vi i prosjektgruppa krysser nå fingrene for at besøkene kan gjenopptas utover våren, for å sikre god fremdrift og oppfølging av bedriftene. Vi vil være der det skjer, sier Lindland.

Nytten av partssamarbeid
– Det at bedriftene ser nytten av å jobbe partsbasert om aktuelle problemstillinger og utfordringer, og ikke minst på tvers av bedrifter i bransjen, er vi veldig godt fornøyd med. Med bedrifter som er åpne for diskusjoner og dialog, har et godt partssamarbeid å bygge videre og i tillegg er villige til å dele av egne erfaringer, står bedriftene langt bedre rustet til å håndtere utfordringer knyttet til kompetanse, forbedringsarbeid og rekruttering, enn om man skal jobbe alene, avslutter Lindland.

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: