NHO Mat og Drikke satser aktivt på vekst og entreprenørskap

Vekst og entreprenørskap i mat- og drikkenæringen

Vekst og entreprenørskap i mat- og drikkenæringen. Foto: Scanpix - Maskot.

Vekst og entreprenørskap er ett av tre strategiske satsingsområder i NHO Mat og Drikke. Vi mener de politiske virkemidlene for å bidra til vekst og entreprenørskap må samordnes og forenkles, og i større grad enn i dag rettes mot bedrifter med ambisjoner om og potensiale for vekst.

Ett viktig grep er å etablere lokale og regionale arenaer mellom mat- og drikkenæringen og andre næringer som for eksempel reiseliv. NHO Mat og Drikke har satt seg som mål at antallet nyetablerte bedrifter innen mat-, drikke- og bionæringen med levetid på mer enn fem år, skal økes fra nivået i 2016.

Å samle ulike tiltak i en «entreprenørskapspakke» for nystartede bedrifter, vil bli en svært viktig del av NHO Mat og Drikkes arbeid med vekst og entreprenørskap.

NHO Gründer

Entreprenørskap er ikke noe nytt i NHO-sammenheng, men med konseptet NHO Gründer lanserer NHO et attraktivt medlemskap for bedrifter i oppstartsfasen. Frem til i dag har ikke NHO hatt et målrettet medlemskonsept for denne gruppen bedrifter. NHO Gründer lanseres i løpet av 2018 og vil være et unikt tilbud til den innovative gründeren som er med å etablere ny næring, men også for den mer tradisjonelle som starter et selskap fordi det er slik bransjen de operer i er organisert.

Med NHO Gründer ønsker NHO å bidra til at flere gründere lykkes. Derfor vil NHO Gründer-tilbudet minimum inneholde et ekspert- og rådgivningsteam for gründere, Arbinn – digital arbeidsgiverstøtte for gründere og et mentortilbud.

"Matentreprenører"

Ny forskning, (Professor Torger Reve, Handelshøyskolen BI, 2017), viser at seks av ti nye arbeidsplasser skapes i nyetablerte bedrifter. De nye vekstbedriftene utgjør mindre enn 10 prosent av nyetableringene, men står for om lag halvparten av de nye arbeidsplassene.

I mat- og drikkeindustrien er det en underskog av små og mellomstore bedrifter (SMB). 95 prosent av bedriftene i næringen er små eller mellomstore, og nær halvparten av verdiskapingen skjer i disse bedriftene. Mikrobedrifter med mindre enn fire ansatte, utgjør 38 prosent av SMB- bedriftene. De store bedriftene med mer enn 100 ansatte, står for mer enn halvparten av verdiskaping og sysselsetting. (Mat og Industri 2017).

For å bevare bærekraften i norsk økonomi og vår velferd i årene fremover, vil det være av stor betydning å skape flere jobber. En politikk som legger enda bedre til rette for matentreprenører i oppstartsfasen og deres evne til å vokse, er et vesentlig bidrag til jobb- og verdiskapingen i Norge.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: