Mattryggheten i Norge er unik

Publisert

Forsiden på rapporten - billedcoallage med bilder av dyr og natur

Mattilsynets årsrapport 2018 viser at mattryggheten i Norge er i en særklasse sammenlignet med andre land.

Mattilsynets årsrapport for 2018 viser at Norge er i en unik posisjon sammenlignet med andre land.  Få blir syke av mat og drikkevann og dyre- og plantehelsen er god.

- Det er hyggelig å lese at Mattilsynet ved administrerende direktør, Harald Gjein, slår fast i sin årsrapport at Norge er i en unik situasjon innen mattrygghet, dyre- og plantehelse. Dette er blant annet et resultat av det målrettede kvalitetssikringsarbeidet som foregår i den norske mat- og drikkenæringen hver eneste dag, sier Anna Karlsen, fagsjef matpolitikk i NHO Mat og Drikke.

Denne posisjonen må ivaretas. Det gode arbeidet i virksomhetene må fortsette og Mattilsynet må fortsatt utvikle seg for å oppfylle sin visjon om "Et samfunn der maten er trygg og dyra har det godt". En viktig forutsetning her er god dialog mellom Mattilsynet og brukerne om regelverksutvikling, risikovurderinger, tilsyn og veiledning.

I sin rapport peker Mattilsynet blant annet på disse fem områdene som pr i dag utmerker seg på en positiv måte:

  • God mattrygghet med få utbrudd av matbåren smitte
  • God plantehelse
  • Friske dyr med få tilfeller av smittsomme sykdommer
  • God dyrevelferd
  • Lav bruk av antibiotika – god tilstand med hensyn til antibiotikaresistens

Mattilsynets årsrapport finner du i sin helhet på deres nettsider, (.pdf-format) 

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: