Dette vil Mattilsynet føre tilsyn med i 2022

Nyhet, Matregelverk

Publisert

Mattilsynet fører hvert år tilsyn med utvalgte fagområder. Nå er listen over prioriterte tilsyn i 2022 klar.

I tillegg til forvaltning og veiledning om regelverk, er ansvaret for å føre risikobaserte tilsyn, blant Mattilsynets viktigste oppgaver. Hvert år legger tilsynet planer for hvilke områder de særlig vil prioritere å føre tilsyn med.

Mattilsynet har nå publisert en liste over planlagte tilsyn i 2022, og informerer samtidig om at listen vil bli oppdatert og utvidet utover vinteren. På denne listen er det flere prioriterte områder som er relevante for NHO Mat og Drikkes medlemsvirksomheter.

Tilsetningsstoffer i mat

Mattilsynet vil i 2022 gjennomføre offentlig kontroll hos leverandører og produsenter av tilsetningsstoffer og tilsetningsstoffblandinger. Kontrollen utføres i form av revisjoner av virksomhetenes systemer som skal sikre at det kun er godkjente tilsetningsstoffer som oppfyller de enkelte stoffers renhetskriterier og spesifikasjoner, som er på markedet.

Dyrevelferd for svin

Fjorårets tilsynskampanje om velferd for svin fortsetter i 2022. Mattilsynet kontrollerer en rekke forhold ved svineproduksjonen blant annet rutiner for oppfølging av syke og skadde dyr, kravene om tilstrekkelig plass, strø og rotemateriale, tilgang til nok vann, dokumentasjon av veterinærbehandling med mer.

Produksjon av fôrvarer

Det er varslet at fôrtilsyn i 2022 kommer til å ha hovedfokus på HACCP og salmonellakontroll i produksjon av fôrblandinger til landdyr og fisk. Det vil også bli gjennomført overvåking og kartlegging av både landdyrfôr og fiskefôr gjennom stikkprøve for analyse av uønskede stoffer, tilsetningsstoffer, næringsstoffer og hygienisk kvalitet.

Det er også lagt planer for tilsyn med sjømatområdet og sjømateksporten, treemballasje i importsendinger, og Smilefjestilsynene vil fortsette.

Du finner mer informasjon på disse sidene:

Mattilsynets oversiktsside

Tilsyn med leverandører og produsenter av tilsetningsstoffer og tilsetningsstoffblandinger

Tilsyn med velferden for svin

Tilsyn med produksjon av fôrvarer

Har du innspill eller lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: