NHO Mat og Drikke

Innhold

Statsbudsjettet 2020

Nyhet, Utdanningspolitikk, Statsbudsjettet

Publisert

Idemyldring rundt et bord

(Illustrasjonsfoto) Foto: Pixabay

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 har positive tiltak innenfor de ulike utdanningsnivåene og følger opp enkelte av tiltakene som NHO Mat og Drikke har arbeidet for, sier spesialrådgiver utdanningspolitikk og kompetanse i NHO Mat og Drikke, Espen Lynghaug.

97 millioner kroner til kompetanseprogrammet

Regjeringen legger opp til å øke kompetanseprogrammet i 2020 med 30 millioner. Gjennom kompetanseprogrammet skal det utvikles videreutdanningstilbud som kan kombineres med arbeid. Totalt vil regjeringen bruke 97 millioner kroner på kompetanseprogrammet i 2020, som også skal brukes til å prøve ut ulike insentivordninger for livslang læring, blant annet med et videreutdanningsstipend for fagarbeidere.

15 millioner til nye treparts-bransjeprogram

Det foreslås å bruke 15 millioner kroner til nye bransjeprogram i 2020. NHO Mat og Drikke arbeider for at noe av disse midlene skal tilfalle industribedriftene innenfor mat- og drikkenæringen gjennom et eget bransjeprogram for matindustrien. Dette er en modell som vi allerede prøver ut i vårt kompetanseprosjekt Matindustrien 4.0 i samarbeid med NNN og Sjømat Norge. En betingelse i kompetansereformen, og i bransjeprogrammene, er at alle parter må bidra på sitt vis. Regjeringen bidrar med midler til utvikling av utdanningstilbud, bedriftene bidrar med arbeidstid, og de ansatte må bruke noe av sin fritid til kompetanseheving.

Ikke stor nok økning i antall studieplasser

NHO Mat og Drikke er skuffet over at det kun foreslås 100 nye studieplasser i fagskolen. - Vi vet at fagskolen må og bør spille en viktig rolle i den livslange læringen og i bedriftenes behov for å etterfylle sentral kompetanse, og da er 100 nye plasser direkte puslete, sier Lynghaug.

Øvrige aktuelle tiltak i budsjettforslaget innenfor forskning og utdanning:

 • SkatteFUNN-ordningen styrkes.
  Regjeringen vil øke den maksimale timesatsen for egenutført forskning og utviklingsarbeid (FoU) fra 600 til 700 kroner. I tillegg foreslår regjeringen at det innføres én felles fradragssats uavhengig av bedriftsstørrelse, og en øvre grense for fradragsgrunnlaget på 25 millioner kroner for både egenutført og innkjøpt FoU.

 • Mer penger til forskning, omstilling i næringslivet og kvalitet i høyere utdanning.
  Regjeringen vil følge opp langtidsplanen for forskning og høyere utdanning med til sammen 585 millioner kroner i økte bevilgninger. Av dette går 315 millioner kroner til de tre opptrappingsplanene Teknologiløft, FoU for fornying og omstilling i næringslivet og Kvalitet i høyere utdanning.

 • Enklere å få studielån som voksen.
  Som en viktig del av kompetansereformen "lære hele livet" skal det nå bli enklere å få studielån for voksne. Regjeringen vil gi tilleggslån for studenter over 30 år og for de som har barn, forlenge nedbetalingstiden og fjerne kravet til hvor raskt utdanningen må gjennomføres. Man fjerner blant annet kravet om at man må studere minst 50% av tiden.

 • Nasjonalt lærlingetorg.
  Målet er at det skal bli enklere for lærebedrifter og potensielle lærlinger å finne hverandre. Regjeringen har i første omgang satt av 5 millioner til utredning.

 • Økt utstyrsstipend for elever i videregående opplæring.
  Som en del av yrkesfagløftet økes stipendet med totalt 25 millioner kroner. Stipendet er differensiert ut fra hvilket personlig utstyr, verktøy og læremidler elevene må ha på de ulike utdanningsprogrammene.

Har du innspill eller lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: