Revidert nasjonalbudsjett 2021

Nyhet, Næringspolitikk

Publisert

#205

Stortinget

Regjeringen la 11. mai frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021. Behov for forlenget kompensasjonsordning, tilgang på utenlandske sesongarbeidere i grøntsektoren og kompensasjon for destruerte varer er blant sakene som opptar NHO Mat og Drikke.

I forslag til Revidert nasjonalbudsjett for 2021, legger regjeringen til grunn at smittesituasjonen nasjonalt og i Europa vil være ustabil og bestemmelser om innreisekarantene vil være strengere og ikke vil opphøre med det første. Kompensasjonsordningen for utgifter til innreisekarantene for arbeidskraft fra utlandet foreslås derfor forlenget til 30. juni 2021, forutsatt at dette er innenfor rammene av statsstøttereglene. – Det er åpenbart at næringslivet fortsatt vil ha betydelige merkostnader til innreisekostnader ved bruken av nødvendig arbeidskraft, sier Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke.

- Selv om smittesituasjonen forbedres i Norge, vil trolig mange andre land fortsatt vil ha utfordringer med smitte. Norge har behov for tilgang på nødvendig utenlandsk arbeidskraft også fra tredjeland, utenfor EU/EØS-området. Dette tilsier at ordningen må fortsette ut over 30. juni 2021. Det er viktig med tydelige signaler fra Stortinget om at kompensasjonsordningen vil bli videreført så lenge smittesituasjonen tilsier det, for å bidra til økt forutsigbarhet for virksomhetene, fortsetter Brubakk.

Utenlandske sesongarbeidere har avgjørende kompetanse
Regjeringen foreslår også å etablere en søknadsbasert refusjonsordning som dekker kostnader til opplæring for uerfarne sesongarbeidere i grøntnæringen. - Utenlandske sesongarbeidere har de siste 30-40 årene arbeidet i jordbruket i Norge. Gjennom lang erfaring har arbeidstakerne bygget opp verdifull kompetanse og erfaring. Utenlandske arbeidstakere har oppgaver som blant annet håndtering av avanserte vanningsanlegg, tyngre maskiner og de har kunnskap om jord, planter og sykdommer. I tillegg er det ofte også tungt fysisk manuelt arbeid. Denne kompetansen lar seg ikke erstatte fullt ut gjennom kortvarig opplæring, men må bygges opp over tid, sier Brubakk. - Grøntnæringen har en langsiktig ambisjon om å øke norskandelen som arbeider i norsk jordbruk.  Det er imidlertid viktig å rekruttere norsk arbeidskraft for å berge produksjonen i inneværende sesong. Det er positivt at regjeringen foreslår å sette av 40 millioner kroner til opplæring, men det vil være en vesentlig forutsetning at et tilstrekkelig antall erfaren, utenlandsk arbeidskraft får innreise til Norge for å kunne gjennomføre den praktiske opplæringen og veiledningen av norske sesongarbeidere, sier Brubakk.

Varer med kort holdbarhet må kompenseres
I forslaget til revidert budsjett foreslår regjeringen også at varer med kort holdbarhet og som må kastes på grunn av smitteverntiltak, skal kompenseres. Vilkårene for å få dekket tapt varelager er at det er varer utgått på dato, i form av næringsmidler, andre bedervelige varer og blomster og eventuelt planter. – Her mener vi regjeringen innsnevrer ordningen i strid med Stortingets intensjon. Regjeringen legger til grunn at tapet må skyldes at virksomheten ble "pålagt skjenkestopp eller å stenge", og ikke "som følge av smittevernrestriksjoner" som Stortinget la til grunn i sitt anmodningsvedtak. Å begrense ordningen til bedrifter som formelt er stengt ned eller direkte pålagt skjenkestopp gjør at mange som har måttet kaste lett bedervelige produkter/ferskvare ikke vil kvalifisere. Her må Stortingets rammer for ordningen gjelde, sier Brubakk.  

Mer penger til rekruttering og synliggjøring av mat- og måltidsbransjen.
I budsjettforslaget har regjeringen lagt inn to millioner kroner til rekruttering og synliggjøring av mat- og måltidsbransjen. -Dette er en god start på det som må bli en bred og langsiktig nasjonal satsning på økt rekruttering til restaurant- og matfagene. Det var også et klart råd fra det regjeringsoppnevnte utvalget for rekruttering til mat- og måltidsbransjen. At regjeringen allerede tre måneder etter at utvalget overleverte rapporten stiller opp med de første to millioner til rekruttering er svært gledelig, sier Brubakk.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad sa følgende om forslaget: – Med dette følger vi opp anbefalingen fra utvalget som i februar leverte sin rapport om sviktende rekruttering til bransjen. Målet er at flere skal få øynene opp for at mat- og måltidsbransjen gjennom å gi trygge og interessante arbeidsplasser er en god karriereveg. 

Har du innspill eller lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: