NHO Mat og Drikke

Innhold

Statsbudsjettet 2020

Her finner du alt du trenger å vite om NHO Mat og Drikkes innspill og reaksjoner til statsbudsjettet 2020. Siden oppdateres fortløpende.

Se NHO Mat og Drikkes innspill til komiteene her:

Siste nytt om Statsbudsjettet 2020:

 1. Nyhet, Statsbudsjettet SB2020

  Statsbudsjettet 2020: Uforsvarlig avgiftspolitikk

  - Det er uforsvarlig at regjeringen ikke retter opp noe av skaden etter økning i avgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikker som kom i tolvte time under budsjettforhandlingene i 2017. Det er fortsatt ingen avklaring om lovligheten av avgiftsøkningene, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke Petter Haas Brubakk.

 2. Nyhet, Statsbudsjettet SB2020, grensehandel

  Statsbudsjettet 2020: Avgiftsøkninger på autopilot styrker svensk handel

  - Regjeringens svar på en rekordhøy grensehandel er merkelig nok å øke prisforskjellene mellom Norge og Sverige gjennom avgiftspolitikken, mener NHO Mat og Drikke-sjef Petter Haas Brubakk.

 3. Nyhet, Utdanningspolitikk, Statsbudsjettet SB2020

  Statsbudsjettet 2020: Positive tiltak innenfor utdanning og livslang læring

  Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 har positive tiltak innenfor de ulike utdanningsnivåene og følger opp enkelte av tiltakene som NHO Mat og Drikke har arbeidet for, sier spesialrådgiver utdanningspolitikk og kompetanse i NHO Mat og Drikke, Espen Lynghaug.

NHO Mat og Drikkes høringsinnspill desember 2018 til statsbudsjettet 2020

 1. Innspill til statsbudsjettet 2020: Finansdepartementet

  Et av hovedpunktene i NHO Mat og Drikkes innspill til Finansdepartementet er at særavgiftene på mat og drikke må tilpasses den internasjonale konkurransesituasjonen til mat- og drikkenæringen.

 2. Innspill til statsbudsjettet 2020: Helse- og omsorgsdepartementet

  Et av hovedpunktene i NHO Mat og Drikkes innspill til Helse- og omsorgsdepartementet er at myndighetene må gjenopprette tilliten mellom partene i Intensjonsavtalen og sørge for at forpliktelsen om tilstrekkelige ressurser til måling av måloppnåelse og folkeopplysningstiltak ivaretas.

 3. Innspill til statsbudsjettet 2020: Klima- og miljødepartementet

  Et av hovedpunktene i NHO Mat og Drikkes innspill til Klima- og miljødepartementet er at tiltak i Norge må harmonere med tiltakene innenfor EU, også med hensyn til overgangsordninger og tidspunkt for iverksettelse, i arbeidet med å forebygge plastforsøpling.

 4. Innspill til statsbudsjettet 2020: Kunnskapsdepartementet

  Et av hovedpunktene i NHO Mat og Drikkes innspill til Kunnskapsdepartementet er at fag- og yrkesopplæringen må styrkes med fokus på kvalitet og relevans, opprusting av skoleverksteder og midler til materialer og råvarer, samt en god ordning for karriereveiledning.

 5. Innspill til statsbudsjettet 2020: Landbruks- og matdepartementet

  Et av hovedpunktene i NHO Mat og Drikkes innspill til Landbruks- og matdepartementet er at ordningene rettet mot mat- og drikkenæringen som ligger under Innovasjon Norge og Norges forskningsråd må forenkles og slås sammen.

 6. Innspill til statsbudsjettet 2020: Nærings- og fiskeridepartementet

  Et av hovedpunktene i NHO Mat og Drikkes innspill til Nærings- og fiskeridepartementet er at regjeringen må styrke og målrette forsknings- og innovasjonsprogrammene som gjelder på mat- og drikkeområdet. Dette er viktige bidrag til omstillingsevne og konkurransekraft i mat- og drikkenæringen.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: