NHO Mat og Drikke

Innhold

Statsbudsjettet 2020

Her finner du alt du trenger å vite om NHO Mat og Drikkes innspill og reaksjoner til statsbudsjettet 2020. Siden oppdateres fortløpende.

Se NHO Mat og Drikkes innspill til komiteene her:

Siste nytt om Statsbudsjettet 2020:

 1. Nyhet, Statsbudsjettet SB2020

  Statsbudsjettet 2020: Uforsvarlig avgiftspolitikk

  - Det er uforsvarlig at regjeringen ikke retter opp noe av skaden etter økning i avgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikker som kom i tolvte time under budsjettforhandlingene i 2017. Det er fortsatt ingen avklaring om lovligheten av avgiftsøkningene, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke Petter Haas Brubakk.

 2. Nyhet, Statsbudsjettet SB2020, grensehandel

  Statsbudsjettet 2020: Avgiftsøkninger på autopilot styrker svensk handel

  - Regjeringens svar på en rekordhøy grensehandel er merkelig nok å øke prisforskjellene mellom Norge og Sverige gjennom avgiftspolitikken, mener NHO Mat og Drikke-sjef Petter Haas Brubakk.

 3. Nyhet, Utdanningspolitikk, Statsbudsjettet SB2020, Livslang læring

  Statsbudsjettet 2020

  Positive tiltak innenfor utdanning og livslang læring. I tråd med tiltak NHO Mat og Drikke har arbeidet for.

NHO Mat og Drikkes høringsinnspill desember 2018 til statsbudsjettet 2020

 1. Innspill til statsbudsjettet 2020: Finansdepartementet

  Et av hovedpunktene i NHO Mat og Drikkes innspill til Finansdepartementet er at særavgiftene på mat og drikke må tilpasses den internasjonale konkurransesituasjonen til mat- og drikkenæringen.

 2. Innspill til statsbudsjettet 2020: Helse- og omsorgsdepartementet

  Et av hovedpunktene i NHO Mat og Drikkes innspill til Helse- og omsorgsdepartementet er at myndighetene må gjenopprette tilliten mellom partene i Intensjonsavtalen og sørge for at forpliktelsen om tilstrekkelige ressurser til måling av måloppnåelse og folkeopplysningstiltak ivaretas.

 3. Innspill til statsbudsjettet 2020: Klima- og miljødepartementet

  Et av hovedpunktene i NHO Mat og Drikkes innspill til Klima- og miljødepartementet er at tiltak i Norge må harmonere med tiltakene innenfor EU, også med hensyn til overgangsordninger og tidspunkt for iverksettelse, i arbeidet med å forebygge plastforsøpling.

 4. Innspill til statsbudsjettet 2020: Kunnskapsdepartementet

  Et av hovedpunktene i NHO Mat og Drikkes innspill til Kunnskapsdepartementet er at fag- og yrkesopplæringen må styrkes med fokus på kvalitet og relevans, opprusting av skoleverksteder og midler til materialer og råvarer, samt en god ordning for karriereveiledning.

 5. Innspill til statsbudsjettet 2020: Landbruks- og matdepartementet

  Et av hovedpunktene i NHO Mat og Drikkes innspill til Landbruks- og matdepartementet er at ordningene rettet mot mat- og drikkenæringen som ligger under Innovasjon Norge og Norges forskningsråd må forenkles og slås sammen.

 6. Innspill til statsbudsjettet 2020: Nærings- og fiskeridepartementet

  Et av hovedpunktene i NHO Mat og Drikkes innspill til Nærings- og fiskeridepartementet er at regjeringen må styrke og målrette forsknings- og innovasjonsprogrammene som gjelder på mat- og drikkeområdet. Dette er viktige bidrag til omstillingsevne og konkurransekraft i mat- og drikkenæringen.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: