NHO Mat og Drikke

Innhold

Statsbudsjettet 2019: Tilfeldig og uforsvarlig avgiftspolitikk

Nyhet, Skatt og avgift

Publisert

Petter Haas Brubakk. Administrerende direktør. NHO Mat og Drikke.

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke Petter Haas Brubakk

- Regjeringen setter etter det vi nå vet, sitt godkjentstempel på en arbeidsulykke fra budsjettbehandlingen i 2017, og ignorerer at økende grensehandel og høyt avgiftstrykk truer arbeidsplasser og verdiskaping i hele mat- og drikkenæringen i Norge, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.

Han retter sterk kritikk mot at regjeringen i forslaget til statsbudsjett for 2019 kun ser ut til å reversere avgiftsøkningen for sjokolade og sukkervarer og ikke også avgiftsøkningen for alkoholfri drikke:

– Med halvgjort jobb lar regjeringen nå en hel bransje i stikken ved å saldere budsjettet med verdiskaping og arbeidsplasser i drikkevarebedriftene. - Regjeringen fører en tilfeldig og vinglete avgiftspolitikk. Dette skaper en uholdbar uforutsigbarhet for både tradisjonsrike hjørnestensbedrifter og gründerbedrifter i drikkevarebransjen, sier Brubakk.

Han legger til at skaden for de omfattede bedriftene øker for hver dag avgiftsøkningen opprettholdes:

- Tilliten til en regjering som fører en tilfeldig og uforsvarlig avgiftspolitikk som skaper uforutsigbarhet for bedriftene, og deretter ikke rydder opp i egne feil og dermed setter Norges omdømme som investeringsland på spill, er sterkt svekket.

Resultat av ESA-press

Stortingsflertallet så bort fra alle EØS-rettslige advarsler, og vedtok 12. desember i fjor et statsbudsjett for 2018 som inkluderte rekordstore økninger i sjokolade- og sukkervareavgiften og avgiften på alkoholfrie drikkevarer. Allerede dagen etter klaget NHO Mat og Drikke vedtaket om avgiftsøkningene inn for EFTAs overvåkningsorgan ESA som ulovlig statsstøtte.
På tross av massive reaksjoner fra både arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene i mat- og drikkenæringen har ikke regjeringen foretatt noen konsekvensutredning av avgiftsøkningene med tanke på tap i verdiskaping, lønnsomhet i norsk produksjon og effekt på grensehandelen med videre.

- Når regjeringen nå ser ut til å reversere kun den ene og ikke begge avgiftsøkningene, tyder det på en reversering påtvunget av EUs statsstøtteregler, ikke at regjeringspartiene har tatt innover seg den dramatiske situasjonen de har påført bransjen, fremholder Brubakk.

Nødvendig med utredning, men det haster

- Det er bra at regjeringen erkjenner at økningen av sjokolade- og sukkervareavgiften med 80 prosent i 2018-budsjettet har ført til at forbrukerne kjøper mer avgiftspliktige produkter fra utenlandske nettbutikker og stimulerer til økt grensehandel av disse varene, men påfallende at regjeringen ikke ser at det samme skjer med brus og saft, som fikk en avgiftsøkning på 40 pst. i det samme budsjettet, sier administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Begge avgiftsøkningene ble innklaget for EFTAs overvåkingsorgan ESA. Regjeringen varsler nå et utvalgsarbeid der begge avgiftene skal gjennomgås, og der næringen skal involveres i arbeidet.

- Selv om vi er sterkt kritiske til at avgiften på alkoholfrie drikkevarer ikke reverseres i 2018-budsjettet, mener vi det er riktig å vurdere de to avgiftene i sammenheng. Fra mat- og drikkenæringens side er det avgjørende at et slikt utvalgsarbeid tar utgangspunkt i de norske produsentenes konkurransekraft i møte med fysisk og nettbasert grensehandel, og raskt bidrar til en konkurransedyktig og mer konsistent avgiftsutforming.

Dersom arbeidet fører til en omlegging av avgiftene, må bedriftene gis nødvendig tid til å omstille seg. NHO Mat og Drikke vil naturligvis bidra i utvalgsarbeidet dersom vi blir bedt om dette, sier Haas Brubakk.

Uforsvarlig å ikke avvikle 350-kronersgrensen

Etter det vi vet velger Regjeringen å ikke avvikle 350-kronersgrensen for moms- og avgiftsfri import.Brubakk er sterkt kritisk:

- Det er uforsvarlig av regjeringen å subsidiere utenlandske netthandelsaktører, spesielt når de samtidig velger å beholde avgiftene på drikkevarer på samme nivå som i 2018. Det er en fullstendig uforståelig beslutning. Den eksplosive veksten i netthandelen med brus og sjokolade burde fått alarmklokkene til å gå i Finansdepartementet.

NHO Mat og Drikke og Grensehandelsalliansen har over lang tid påpekt hvordan 350- kronersgrensen skaper helt umulige konkurranseforhold for norske produsenter og varehandel, og flytter avgiftsinntekter, verdiskaping og arbeidsplasser ut av landet.

- Det er de særnorske høye avgiftene som driver den økende grensehandelen. 350-kronersgrensen undergraver dessuten ethvert avgiftspolitisk virkemiddel regjeringen måtte innføre – uansett formål. Det trengs ingen utredning for å forstå det, avslutter Brubakk.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: