NHO Mat og Drikke

Innhold

Statsbudsjettet 2019: De viktigste sakene for mat- og drikkenæringen

Nyhet

Publisert

Forsiden på Nasjonalbudsjettet 2019.

Forsiden på Nasjonalbudsjettet 2019.

Her har vi samlet noen av de viktigste sakene for mat- drikke- og bionæringene i statsbudsjettet 2019. Du finner også NHO Mat og Drikkes respons på hver enkelt sak. Saken oppdateres fortløpende.

Tilfeldig og uforsvarlig avgiftspolitikk

- Regjeringen setter etter det vi nå vet, sitt godkjentstempel på en arbeidsulykke fra budsjettbehandlingen i 2017, og ignorerer at økende grensehandel og høyt avgiftstrykk truer arbeidsplasser og verdiskaping i hele mat- og drikkenæringen i Norge, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.

Lov om god handelsskikk må ikke utsettes

Regjeringen sier i statsbudsjettet at innføringen av Lov om god handelsskikk kan blir forsinket til etter 2019. Regjeringen viser til formelle krav til utredningsinstruksen knyttet til nye tilsynsalternativ og innhenting av ekstern bistand som forsinkende elementer.

Økning av midler til Enova

Enova får en økning på 344 mill. kroner i forslaget til statsbudsjett som regjeringen la frem i dag. I budsjettfremlegget pekes det på at Enova har rettet oppmerksomheten mot innovasjon og utvikling av nye energi- og klimaløsninger. NHO Mat og Drikke har understreket at det er nå svært viktig at Enova prioriterer risikoavlastning for tiltak som tar i bruk tilgjengelig teknologi, for å understøtte en omlegging i mat- og drikkenæringen til alternative energikilder.

Fritak for veksthusnæringen

I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen at det gis fritak for CO2- avgiften på naturgass i veksthusnæringen.  - En stor seier for våre medlemmer og hele veksthusnæringen. Vi vil fortsette vårt arbeid med gode energitiltak i norske veksthus, sier generalsekretær i NGF og styremedlem i NHO Mat og Drikke, Katrine Røed Meberg.

130 millioner til "Lære hele livet"-reformen

Regjeringen vil satse 130 millioner kroner på kompetansereformen "Lære hele livet". Av dette vil regjeringen bevilge 37 millioner til utvikling av fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse, og 30 millioner til bransjeprogram for bransjer som er særlig utsatt for digitalisering og automatisering og annen omstilling. Dette er relevant for kompetanseprosjektet Matindustri 4.0, som er et samarbeid mellom NHO Mat og Drikke, Norsk Nærings- og nytelsesarbeiderforbund og Sjømat Norge.

Intet løft i fagskolesektoren

Søkbare utviklingsmidler til fagskolene økes med 6 millioner til 41 millioner, men det legges ikke inn midler til flere studieplasser i fagskolen i 2019. Over halvparten av NHO Mat og Drikkes medlemsbedrifter ønsker fagskoleutdannede, og fagskolen må spille en viktig brikke i kompetansereformen. Da er 15 000 studieplasser alt for lite. NHO Mat og Drikke har tidligere argumentert for en dobling av studieplasser i fagskolen. Total økning til fagskolesektoren er 77 millioner.

Positiv satsing på tiltak for å forhindre avskoging

I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å øke midlene til Klima- og skoginitiativet med 200 millioner kroner, opp til et nivå på 3,18 mrd. kroner. Klima- og skoginitiativet er Norges største internasjonale klimasatsing. Sammen med kjøp av klimakvoter og utvikling av nye markedsmekanismer er initiativet et av de viktigste bidragene til å redusere utslipp i utviklingsland. Reduserte utslipp fra tropisk skog er en del av Parisavtalen.

Norsk mat- og drikkeindustri har i flere år arbeidet for å ikke bidra til avskoging, og næringen samarbeider med regjeringen på området. NHO Mat og Drikke mener derfor det er positivt at arbeidet ikke bare fortsetter, men styrkes. 

Her finner du NHOs reaksjon på statsbudsjettet 2019

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: