Sukkeravgiften

smågodt til 7,90 pr hg

Hamstring av sukkervarer i Sverige er en konsekvens av de økte særavgiftene.

I november 2017 kom de første signalene om at noe ville skje med det allerede høye avgiftsnivået på brus, godteri og alkoholfrie drikkevarer. Siden den tid har saken fått bred dekning i media, og ofte blitt omtalt som økning i sukkeravgiften. Her på NHO Mat og Drikkes nettsider viser vi noe av kompleksiteten i saken og gir en oversikt over tiltakene vi har jobbet med.

I sine alternative budsjetter for 2018, foreslo både KrF og AP å øke avgiftene. NHO Mat og Drikke gikk allerede da ut og advarte mot dette, og viste blant annet til at det ville svekke folkehelsesamarbeidet som ble startet opp i 2016, bidra til en økning i en allerede voldsom grensehandel og skape utrygge arbeidsplasser i Norge.

I slutten av november 2017 kom budsjettforliket. Kraftige avgiftsøkninger var et faktum - og det med virkning allerede fra 1. januar 2018. Avgiftsøkningene var på henholdsvis 83 prosent for sjokolade- og sukkervarer og 43 prosent for alkoholfrie drikker.

Avgiftsøkningene fordelte seg slik:

Innenfor alkoholfrie drikkevarer var det to satser som økte:

Konsentrat og sirup øker fra 20,32 kr/ltr i 2017 til 28,91 kr/ltr med budsjettforliket. Det utgjorde en prosentvis økning på 42,3 prosent.

Ferdigvare økte fra 3,34 kr/ltr i 2017 til 4,75 kr/ltr med budsjettforliket. Det utgjorde en prosentvis økning på 42 prosent.

For saft uten tilsatt sukker ble avgiften 1,7 kr/ltr. For konsentrat uten tilsatt sukker ble avgiften 10,32 kr/ltr. På disse to beholdt man regjeringens opprinnelige økning på 1,6 prosent.

Sjokolade- og sukkervarer

For sjokolade- og sukkervarer økte satsen fra 20,19 kr/kg i 2017 til 36,92 kr/kg med budsjettforliket. Det utgjorde en prosentvis økning på 83 prosent.

I tillegg skulle det beregnes moms på toppen av avgiftene når produktene selges til forbruker i butikker.

Sukkeravgiften som ikke er en sukkeravgift

Avgiftsøkningen har fått bred dekning i media. Den er ofte omtalt, for enkelhets skyld, som sukkeravgiften. Det blir ikke et dekkende begrep for en avgift som også rammer sukkerfrie produkter, samtidig som den rammer sukkerholdige produkter ulikt. Her på NHO Mat og Drikkes nettsider prøver vi derfor å gi et bilde av kompleksiteten som ligger i denne saken.

Det er flere årsaker til at mange medlemsbedrifter i NHO Mat og Drikke ble hardt rammet av avgiftsøkningen. Særlig fordi avgiftsøkningene var svært høye, og fordi de ble innført med kort varsel. Derfor iverksatte NHO Mat og Drikke en rekke tiltak for å sjekke ut hvilke konsekvenser økningene ville få for medlemsbedriftene.

Det ble blant annet foretatt vurderinger av hvorvidt avgiftene var i strid med EØS-regelverket. En nøye gjennomgang førte til at NHO Mat og Drikke i desember 2017 klaget avgiftsøkningene inn for EFTAs overvåkningsorgan (ESA), som ulovlig statsstøtte. Dette fordi avgiftene rammer like produkter ulikt. De produktene som går klar av avgiften, mottar dermed en statsstøtte i form av at de slipper å betale avgift, sammenlignet med like produkter som må betale avgiften.

ESA ga regjeringen frist til 19. januar 2018 med å kommentere NHO Mat og Drikkes klage. Finansdepartementet avviste klagen i sitt svar til ESA, samtidig som de understreket at avgiftsøkningene var ment for å sikre staten inntekter, (fiskale), – ikke for å sikre folkehelsen, slik Høyre, FrP, Venstre og KrF sa da de vedtok statsbudsjettet for 2018. Regjeringen valgte likevel å reversere avgiftsøkningen på sjokolade- og sukkervarer i statsbudsjettet for 2019, til nivået den hadde i 2017, mens økningene i avgiften på alkoholfrie drikkevarer brl videreført. NHO Mat og Drikke valgte derfor å trekke den delen av klagen som dreier seg om sjokolade- og sukkervareavgiften i februar 2020. Klagen på økningen i avgiften på alkoholfrie drikkevarer er fremdeles til behandling i ESA og er til dags dato ikke behandlet (april 2020).

I arbeidet med å få reversert avgiftene, var NHO Mat og Drikke pådriver for å få på plass en grensehandelsallianse. Grensehandelsalliansen er et samarbeid mellom partene i arbeidslivet. Sammen med grensehandelsalliansen var NHO Mat og Drikke med på å få avviklet 350-kroners-grensen, som forsterket de uheldige konsekvensene av avgiftsøkningene for flere medlemmer i NHO Mat og Drikke.

Da avgiftene ikke ble reversert i revidert nasjonalbudsjett for 2018, bestemte næringen seg for å sette samarbeidsavtalen med myndighetene om å redusere sukkerinnholdet i mat på hold. Istedenfor jobbet bedriftene videre på egen hånd med sukkerreduksjon. Samarbeidet er fortsatt på hold, (april 2020). Samtidig gikk de tre regjeringspartiene ut og sa at en endring i avgiftene tidligst kunne skje i januar 2019.

I oktober 2018 var det på tide å ta opp kampen igjen for statsbudsjettet 2019. Bekymringen var stor for at regjeringen skulle sette sitt godkjentstempel på det NHO Mat og Drikke kalte for en arbeidsulykke i budsjettforhandlingene i 2017. Som beskrevet ovenfor fikk NHO Mat og Drikke delvis rett: Det var bare avgiftsøkningen for sjokolade og sukkervarer som ble reversert – ikke økningen for alkoholfri drikke.

På slutten av 2018 gjorde NHO Mat og Drikke en beregning som viste at staten ikke fikk inn avgiftsinntektene som avgiftsøkningene var ment å skulle finansiere. Forklaringen lå i at handelen av avgiftsbelagte varer var flyttet til nett og over grensen - særlig til Sverige. Det var ingenting som tydet på et lavere forbruk hos norske forbrukere.

I statsbudsjettet for 2019 ble det varslet at det skulle oppnevnes et utvalg som skulle vurdere avgiften på alkoholfrie drikkevarer og sjokolade- og sukkeravgiften. Avgiftsutvalget fikk en frist for å komme med sitt innspill til 1. april 2019. Viktige avklaringer kom på plass, men utvalget var delt i sin oppfatning om særavgiftene.
I slutten av 2019 var det fortsatt usikkerhet knyttet til hva som vil skje med avgiftene. NHO Mat og Drikke følger saken tett, og den oppdateres fortløpende med siste nytt.

I budsjettforliket mellom FrP og regjeringspartiene for statsbudsjettet 2021 ble avgiften på sukker og sjokolade fjernet helt. I dette budsjettforliket kom det også flere avgiftskutt på grensehandelsutsatte varer.

29. november 2017 sendte NHO Mat og Drikke dette brevet til finanskomitéen (.pdf).

7. desember 2017 sendte NHO Mat og Drikke et nytt brev til finanskomitéen (.pdf).

Her finner du hele klagen som NHO Mat og Drikke sendte til ESA (.pdf).

Her finner du Finansdepartementets klagesvar til ESA.

Medlemsundersøkelsen fra mai 2018 finner du her.

Her finner du NHO Mat og Drikkes kommentarer til revidert nasjonalbudsjett 2018.

EØS-rettslig vurdering fra Kvale

EØS-rettslig vurdering fra Kolstad

Her finner du rapporten fra Avgiftsutvalget (april 2019)

Siste nytt i saken:

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: