Regjeringen vil ha grensehandelsbarometer

Publisert

NHO Mat og Drikke med bransjeforeninger på besøk i Danmark

Tidligere i år var NHO Mat og Drikke sammen med BKLF, Bryggeri- og drikkevareforeningen og VBF i København hvor vi møtte danske myndigheter og næringsorganisasjoner for å lære mer om grunnlaget for og innholdet i den danske grensehandelsdebatten. Fra venstre: Peter Bernt Jensen, DI Fødevarer. Gunnar Bakke, BKLF. Hege Ramseng, Bryggeri- og drikkevareforeningen. Gerhard Salicath, NHO Mat og Drikke. Ingunn Jordheim, VBF. Petter Haas Brubakk, NHO Mat og Drikke. NHO Mat og Drikke oppfordrer regjeringen til å se til Danmark i arbeidet med grensehandelsbarometer.

6. februar var NHO Mat og Drikke sammen med resten av Grensehandelsalliansen i møte med Nærings- og fiskeridepartementet om opprettelsen av et grensehandelsbarometer.

Statssekretær Magnus Thue ledet møtet, og orienterte om bakgrunnen for at regjeringen ønsker å utrede et grensehandelsbarometer og om hvordan arbeidet er tenkt lagt opp. Grensehandelsbarometeret ble lansert som ett av forslagene i regjeringens stortingsmelding "Handelsnæringen – når kunden alltid har nett", som Stortinget behandler i disse dager.

- Det er meget positivt at regjeringen tar initiativet til arbeidet med grensehandelsbarometeret allerede før behandlingen av Stortingsmeldingen om varehandelen, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke. – Grensehandelen mellom Norge og Sverige er unik i sin størrelse og omfang, og det er viktig med en rask politikkomlegging for å stimulere konkurransekraften og lønnsomheten til mat- og drikkeindustrien og varehandelen. Grensehandelsbarometeret vil bidra positivt til kunnskapsinnhenting.

Se til Danmark

NHO Mat og Drikke understreket i møtet at regjeringen burde følge det danske eksempelet, hvor myndighetene, i dialog med næringsorganisasjonene, årlig produserer og utgir en grundig økonomisk analyse og redegjørelse for skatte- og avgiftspolitikken og hvordan den virker inn på grensehandelen mellom Danmark og Tyskland. Publikasjonen danner grunnlaget for regjeringens og Folketingets beslutninger i spørsmål knyttet til eventuelle avgiftsendringer på grensehandelutsatte produkter.

Dette har bidratt til at danske myndigheter i flere sammenhenger har tilpasset avgiftsnivået på konkurranseutsatte produkter til grensehandelen, blant annet med den konsekvens at både innenlands produksjon og salg av mat og drikke, og statens skatteinntekter har økt.

NHO Mat og Drikke understreket videre at barometeret må baseres på åpne kilder med en troverdig og etterprøvbar metodikk som gjør at vi tydelig kan identifisere produktene og varekategoriene som driver grensehandelen. NHO Mat og Drikke foreslo også at Nærings- og fiskeridepartementet involverer Grensehandelsalliansen og andre ressurser for å bidra med både kilder og utforming.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: