NHO Mat og Drikke

Innhold

Viktige avklaringer på plass, men uenighet om avgifter

Nyhet, Skatt og avgift

Publisert

Haas Brubakk blir intervjuet av TV2

9. april 2019 la Avgiftsutvalget frem sin rapport. Petter Haas Brubakk var medlem i utvalget.

Det regjeringsoppnevnte avgiftsutvalget er delt i spørsmålene om veien videre for de omstridte særavgiftene på alkoholfrie drikkevarer og sjokolade- og sukkervarer. Samtidig bidrar utvalgets innstilling (NOU 2019:8) til viktige avklaringer om forutsetninger og rammer for de to særavgiftene.

Dermed gir utredningen et godt grunnlag for den videre prosessen frem mot statsbudsjettet for 2020.

Dette er saken:

23. november 2017 - budsjettforlik

Høyre, FrP, KrF og Venstre gikk i sitt budsjettforlik inn for en sterk avgiftsøkning på sjokolade, sukkervarer, brus og annen alkoholfri drikke fra og med 1. januar 2018. Økningene lå på mellom 42 og 83 prosent og bedriftene fikk fem ukers varsel.

Les også: Useriøst budsjettforlik svekker kostholdssamarbeidet

29. november 2017 - Advarer om mulig ulovlig statsstøtte

NHO Mat og Drikke advarte Finanskomiteen på Stortinget om at økningene i sjokolade- og sukkervareavgiften og avgiften på alkoholfrie drikkevarer kan innebære ulovlig statsstøtte i EØS-avtalens forstand til produkter som ikke er omfattet av avgiftsøkningene.

7. desember 2018 - Ny advarsel om mulig ulovlig statsstøtte

NHO Mat og Drikke advarer Finanskomiteen på nytt om at økningene i sjokolade- og sukkervareavgiften og avgiften på alkoholfrie drikkevarer kan være ulovlig statsstøtte i EØS-avtalens forstand.

12. desember 2017 - vedtak i Stortinget

Stortinget vedtok økningene i sjokolade- og sukkervareavgiften og avgiften på alkoholfrie drikkevarer.

13. desember 2017 - Klage sendes til ESA

NHO Mat og Drikke klaget avgiftsøkningene inn for ESA.

1. februar 2018 - Tilsvar til Finansdepartementet

NHO Mat og Drikke gir tilsvar på Finansdepartementets brev til ESA av 19. januar, og understreker at Finansdepartementet tar feil når de hevder at de økte særavgiftene ikke innebærer risiko for ulovlig statsstøtte.

21. mars 2018 - Grensehandelsalliansen etableres

Grensehandelsalliansen, bestående av Handel og Kontor i Norge, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, NHO Service og Handel, Virke Handel og NHO Mat og Drikke, ble etablert.

Les også: Arbeidstakere og arbeidsgivere sammen mot grensehandel

15. mai 2018 - Ingen reversering i revidert nasjonalbudsjett

Avgiftsøkningene ble ikke reversert i revidert nasjonalbudsjett for 2018.

Les også: Uklokt av regjeringen om særavgifter

15. juni 2018 - Revidert budsjett vedtas

Stortinget vedtok revidert nasjonalbudsjett for 2018.

8. oktober 2018 - Forslag til statsbudsjett for 2019

I sitt forslag til Statsbudsjett for 2019 foreslo regjeringen å reversere avgiftsøkningen for sjokolade og sukkervarer. Avgiftsøkningen for alkoholfri drikke ble ikke reversert.

8. oktober 2018 - Varsler utvalgsarbeid

Regjeringen varslet et utvalgsarbeid der begge avgiftene skal gjennomgås.

16. november 2018 - Avgiftsutvalg oppnevnt

Nyoppnevnt avgiftsutvalg fikk drøyt fem måneder på å foreslå en ny utforming av avgiften på alkoholfrie drikkevarer og sjokolade- og sukkervareavgiften.

Les også: Avgiftsutvalg med krevende oppgave foran seg

9. april 2019 - Avgiftsutvalget legger frem sin rapport

Avgiftsutvalget legger frem sin rapport – NoU 2019:8.

NHO Mat og Drikke-sjef Petter Haas Brubakk har vært medlem av avgiftsutvalget, og er fornøyd med at et samlet utvalg mener tiden er omme for dagens nesten 100 år gamle særavgifter:

- Selv om utvalget er delt i spørsmålet om avgifter bør brukes som virkemiddel i folkehelsepolitikken, er NHO Mat og Drikke fornøyd med at ingen ønsker å videreføre avgiftene i den formen de har nå, fremholder Haas Brubakk.

Et enstemmig utvalg mener også at eventuelle avgifter må ha et tydelig formål, peker på betydningen av forutsigbarhet og understreker at eventuelle nye avgifter også må notifiseres hos EFTAs overvåkingsorgan ESA på grunn av statsstøtteregelverket i EØS-avtalen. Utvalget understreker også at hensynet til statens inntekter er underordnet ved bruk av eventuelle helse- og ernæringsmotiverte avgifter.

- Dette er viktige avklaringer for hva som skal danne grunnlag for eventuelle nye avgifter, sier Haas Brubakk, som mener utvalget gir et viktig signal om at det er nødvendig med grundige konsekvensutredninger og forsvarlig omstillingstid ved politikkomlegginger.

Samtidig mener NHO Mat og Drikke at utvalgets arbeid ikke gir grunnlag for å foreslå at dagens avgifter skal erstattes av nye, helsemotiverte avgifter.

- Det er problematisk at utvalget har drøftet helse- og ernæringsmotiverte avgifter løsrevet fra en vurdering av andre virkemidler i folkehelsepolitikken, ikke minst i lys av at regjeringen samtidig har arbeidet med en folkehelsemelding, mener Haas Brubakk. Folkehelsemeldingen ble lagt frem fredag 5. april 2019, og regjeringen tar i denne initiativ til å videreføre samarbeidet med næringslivet om folkehelse.

- Nå blir det avgjørende at myndighetene ser samarbeidsinvitasjonen i folkehelsemeldingen i sammenheng med oppfølgingen av avgiftsutvalget, understreker Haas Brubakk.

- Samtidig bekrefter utvalgets arbeid at det er vanskelig å utforme treffsikre avgifter med helse- og ernæringsformål. Utvalgets drøfting av hvordan eventuelle avgifter kan innrettes og hvilket omfang disse skal ha, gir da heller ikke et forsvarlig grunnlag for å foreslå avgifter med så vidtrekkende konsekvenser som det flertallet legger opp til, fremholder Haas Brubakk, som også mener at utvalgets vurderinger av folkehelsevirkningene og konsekvensene for næringslivet fremstår mangelfulle:

- I regjeringens melding om handelsnæringen, som ble lagt frem mot slutten av 2018, understreker regjeringen at grensehandelen med særlig Sverige begrenser Norges handlefrihet i avgiftspolitikken. Siden meldingen ble lagt frem har Statistisk sentralbyrå publisert nye tall som viser at grensehandelen nå er rekordstor og vokste med over 4 pst. fra 2017 til 2018. Dette har ikke flertallet i utvalget tatt inn over seg, mener Haas Brubakk, som også er kritisk til at flertallet i utvalget, til tross for at dette var et krav i mandatet, ikke har foretatt selvstendige statsstøtterettslige vurderinger av forslagene de anbefaler.

- Likevel gir utvalgets innstilling et godt grunnlag for det videre arbeidet med avgiftspolitikken frem mot statsbudsjettet for 2020, sier Haas Brubakk, som mener det er bra at finansminister Siv Jensen varslet at utredningen skal sendes på offentlig høring om kort tid.

Last ned NOUen her

LO, Norsk Nytelses- og Næringsmiddelarbeiderforbund (NNN), NHO og NHO Mat og Drikke står sammen om en rekke posisjoner i utvalget. Den felles særmerknaden fra arbeidstaker- og næringslivsrepresentantene om hovedanbefalingene i utvalget kan leses her (.pdf).

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: