- Ny grensehandelsstatistikk gir grunnlag for å følge opp Hurdalsplattformen!

Publisert

Nærbilde bankterminal

(Illustrasjonsfoto) Foto: Jack Sparrow, Pexels.

Ny statistikk viser at nordmenn grensehandlet for 2,54 milliarder kroner i første kvartal 2022. Dette er betydelig høyere enn vist i den gamle statistikken, som sier at grensehandelen lå på 2,08 milliarder kroner i samme kvartal. – Dette viser at den nye statistikken er grundigere og bedre enn tidligere og bekrefter det vi allerede har antatt, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Den nye og utvidede grensehandelsstatistikken er en betydelig forbedring. Statistikken øker kunnskapsnivået og gir et godt grunnlag for å vurdere både omfanget av grensehandelen og skadevirkningene den har for næringslivet i Norge. Det politiske miljøet har lenge sagt at det trengs et bedre kunnskapsgrunnlag og statistikk for å kunne ta riktige grep for å redusere grensehandelen.

- Nå må ventetiden for målrettede tiltak være over, sier Brubakk.

Går mer i dybden

Statistisk sentralbyrå (SSB) la frem statistikken 8. juli, som er både grundigere og mer omfattende enn tidligere målinger av grensehandelen. Statistikken er basert på et større og bedre utvalg, og vil gi mer presis kunnskap enn tidligere. Den går også nærmere inn på hvilke typer varer nordmenn handler på sine dagsturer over grensen. Det er blant annet mulig å se hvor stor andel alkoholholdige drikkevarer, tobakk og dagligvarer utgjør av de samlede volumet som handles over grensen. Omtrent 40 prosent gikk til alkohol, snus, tobakk, brus og godteri, mens 40 prosent gikk til ordinære dagligvarer i første kvartal.

- Dette er et første positivt steg for å få bedre og dypere kunnskap om årsakene til grensehandelen og hvordan den påvirker samfunnet og næringslivet i Norge, sier Brubakk.

I Hurdalsplattformen er regjeringen tydelige på hva som er ambisjonen og skriver blant annet at den skal "(…) Gjennomgå grensehandelsproblematikken i lys av erfaringene fra koronapandemien og fra andre land, som Danmark, og foreslå konkrete tiltak som reduserer grensehandelen og styrker konkurransekraften til norsk næringsliv."

- Når den nye statistikken endelig er på plass har regjeringen fått verktøyet den trenger for å gå systematisk til verks med å finne tiltak som reduserer grensehandelen. Dette må benyttes til å styrke rammevilkårene for næringslivet på norsk side av grensen, fortsetter Brubakk.

Brubakk peker på at perioden med stengte grenser under pandemien virkelig viser hvilket potensial som ligger i å flytte arbeidsplasser og verdiskaping tilbake til norsk side av grensen. - I 2020 økte omsetningen i mat- og drikkeindustrien med 13 milliarder kroner, mens dagligvareomsetningen økte med 30 milliarder. Vinmonopolet opplevde på sin side en salgsvekst på over 40 prosent. Veksten i produksjon, salg og omsetning mens grensen i praksis var stengt skapte minst 5000 nye arbeidsplasser og gav 7 milliarder i økte avgiftsinntekter til staten bare i 2020. Dette er arbeidsplasser, avgiftsinntekter og verdiskaping Norge må beholde mest mulig av også når pandemien slipper taket, sier han.

Fremover må statistikken utvikles videre til å kartlegge virkningene utviklingen av grensehandelen har for produksjon og salg av mat og drikke i Norge. Danmark har utviklet sin grensehandelsstatistikk til å kartlegge grensehandel helt ned på produktnivå.

Danmark kartlegger også hvordan avgiftsendringer påvirker produksjon og omsetning i Danmark, og bruker dette som kunnskapsgrunnlag i avgiftspolitikken. - Den nye statistikken i Norge må også utvikles i den retningen, avslutter Brubakk.

Om Statistikken

Dataene er tatt opp i første kvartal 2022. Dette var et spesielt kvartal fordi mange koronatiltak fremdeles var på plass. Statistikken basert på resten av 2022 kommer etter hvert til å gi et mer riktig bilde av grensehandelen på årsbasis.

Se statistikken i sin helhet på SSBs nettsider

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: