NHO Mat og Drikke

Innhold

En mat- og drikkenæring som kan vokse og investere i Norge, er viktig for å kunne realisere regjeringens ambisjoner i industripolitikken.

Siste nytt:

 1. Nyhet, Skatt og avgift Statsbudsjett2019

  Et steg i riktig retning

  I skissen til avtale om statsbudsjett for 2019 går regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti inn for å fjerne 350-kronersgrensen for moms- og avgiftsfri netthandel, men velger å videreføre det høye avgiftsnivået for alkoholfri drikke, som de fire partiene avtalte i budsjettforliket for 2018.

 2. Nyhet, Skatt og avgift Statsbudsjett2019, grensehandel

  Like spilleregler for alle

  Norge skal ha god råd for å si nei til 2000 nye arbeidsplasser. Vi som representerer store grupper av norske arbeidstakere og arbeidsgivere, er sikre på at samfunnet sårt trenger hvert eneste årsverk.

 3. Nyhet, Skatt og avgift grensehandel, Statsbudsjettet2018

  Regjeringspartiene handlingslammet om grensehandel

  -Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre er fullstendig handlingslammet i arbeidet for å redusere den sterkt økende grensehandelen, og utviser i tillegg en passivitet som nå vil skape ytterligere vanskeligheter i folkehelsesamarbeidet med næringslivet, sier administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Denne næringen er på samme måte som andre næringer, avhengig av de generelle rammevilkårene i Norge. Skatt, samferdsel, arbeidskraftkostnader og kompetanse opptar norske mat- og drikkeprodusenter på samme måte som andre bedrifter.

Særavgiftene påvirker imidlertid i stor grad mat- og drikkebedriftenes konkurransekraft og investeringsbeslutninger, og er blant de politisk rammevilkårene som betyr mest for hvordan næringen utvikler seg i Norge. Viljen til å investere i et land svekkes når særavgifter er vesentlig høyere enn det som er tilfelle i de nærmeste nabolandene og for viktigste konkurrenter.

Norske mat- og drikkeprodusenter har en betydelig kostnadsmessig konkurranseulempe i forhold til produsenter i våre naboland, og spesielt i Sverige. En vesentlig årsak til dette er utformingen av, og nivået på, de norske særavgiftene. Dette gir seg utslag i en betydelig lovlig grensehandel, og bidrar også til kriminalitet i form av smugling. Hele verdikjeden for mat og drikke i Norge påvirkes av dette.

Statsbudsjettet for 2017 bygger på et anslag på inntekter fra særavgifter på nærmere 19 milliarder kroner, som fordeler seg slik på de ulike avgiftsartene:

 • Alkohol 13500 mill. kroner
 • Alkoholfrie drikkevarer 1900 mill. kroner
 • Sjokolade og sukkervarer 1385 mill. kroner
 • Sukker 205 mill. kroner
 • Grunnavgiften på engangsemballasje 1725 mill. kroner
Miljøavgifter
 • Kartong 54 mill. kroner
 • Plast 39 mill. kroner
 • Metall 8 mill. kroner
 • Glass 102 mill. kroner

Særavgiftene på alkohol fordeler seg med 8154 millioner kroner fra vin og brennevin, og 5350 millioner kroner fra øl.

Det beregnes merverdiavgift på avgiftene, som i Norge prisjusteres årlig.

NHO Mat og Drikke mener:

Den årlige automatiske indekseringen av særavgiftene, må opphøre inntil det er foretatt en fullstendig gjennomgang av avgiftene, der formål, utforming og virkninger av avgiftene er vurdert i en helhetlig sammenheng.

Vi mener at særavgifter i dag har en rekke negative virkninger som ikke er forsvarlig vurdert av myndighetene:

 • de bidrar i mange sammenhenger ikke til å realisere formålene de i sin tid ble utformet for å nå, i enkelte tilfeller tvert imot.
 • de bidrar til grensehandel, som igjen fører til tap av verdiskaping og arbeidsplasser samt tap av avgiftsinntekter.
 • de bidrar til økt kriminalitet i form av smugling, som også fører til tap av verdiskaping, arbeidsplasser og avgiftsinntekter.

Særavgifter bør oppfylle følgende kriterier:

 • De må være forutsigbare for næringslivet, og ikke svekke bedriftenes konkurranseevne.
 • Avgiftene må være harmonisert med avgiftssystemet og –nivået i EU-landene, og med særlig vekt på Norges naboland.
 • Avgiftene må ha en vitenskapelig og/eller faglig begrunnelse og virkning.
 • Avgiftene må ha en ikke-fiskal begrunnelse.

Disse særavgiftene har vi i Norge i dag:

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: