Forslag om økt merverdiavgift på mat og drikke må forkastes

Publisert

Mann som handler i butikk

NHO Mat og Drikke mener at økningen i merverdiavgiftssatsen på mat og drikke i betydelig grad vil svekke mat- og drikkenæringens konkurransekraft. Foto: Betzy Hänninen.

NHO Mat og Drikke leverte 29. august høringssvar på NOU 2019: 11 Enklere merverdiavgift med en sats. Ekspertutvalget bak NOUen har foreslått å innføre en felles merverdiavgift på all omsetning av varer og tjenester i Norge på 23 eller 25 prosent.

Dersom utvalgets forslag blir gjennomført vil merverdiavgiften på mat og drikke økes fra dagens nivå på 15 prosent til 25 prosent. Dette vil i kroner og øre bety en avgiftsøkning for mat- og drikkenæringen på om lag 15 milliarder kroner.

- Denne økningen i merverdiavgiftssatsen på mat og drikke vil i betydelig grad svekke mat- og drikkenæringens konkurransekraft. Dette vil ha negativ betydning for hele verdikjeden for mat og drikke i Norge. Blant annet vil den kraftige økningen vi allerede ser i grensehandelen stimuleres ytterligere, sier fagsjef for næringspolitikk i NHO Mat og Drikke, Gerhard Salicath.

I høringen om enklere merverdiavgift er det fravær av konsekvensanalyser og urealistiske forslag for å forhindre virkningene av ekspertutvalgets egne anbefalinger. Derfor mener NHO Mat og Drikke, i likhet med NHO, at utvalgets forslag bør forkastes.

Vanlig med lav moms på mat- og drikkevarer

Lav merverdiavgift på mat- og drikkeprodukter er vanlig i en rekke europeiske land. En gjennomgang av merverdiavgiftssatser i OECD-landene og blant EUs medlemsland viser at lavere merverdiavgift for matvarer synes å være utbredt blant Norges handelspartnere.

Videre har Norge høyere særavgifter på alkohol og tobakk enn vårt nærmeste naboland Sverige, og i motsetning til Sverige også høye særavgifter på alkoholfrie drikkevarer, sjokolade og sukkervarer. NHO Mat og Drikke mener at merverdiavgift er en avgift som er ment for å gi staten inntekter. Samtidig er det vesentlig at merverdiavgiftssystemet gir forutsigbarhet for både forbrukerne og næringslivet, samtidig som det som alle andre skatter og avgifter, tilpasses den internasjonale konkurransesituasjonen for de varene og tjenestene som avgiftsbelegges. Økt merverdiavgift på mat- og drikkevarer har samtidig fordelingsvirkninger og vil berøre lavinntektsgrupper i samfunnet sterkest.

Se NHO Mat og Drikkes høringsuttalelse her

Les også: Grensehandelen økte med 9,6 prosent de siste 12 månedene

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: