NHO Mat og Drikke

Innhold

Useriøst budsjettforlik svekker kostholdsamarbeidet

Nyhet, Skatt og avgift

Publisert

Petter Haas Brubakk. Administrerende direktør. NHO Mat og Drikke.

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke Petter Haas Brubakk

Når Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre øker avgiftene på brus og godteri med langt over 50 prosent, svekkes grunnlaget for den ambisiøse samarbeidsavtalen mellom myndighetene og mat- og drikkenæringen, sier NHO Mat og Drikke-sjef Petter Haas Brubakk.

Avgiftsøkningen fordeles slik:

Innenfor alkoholfrie drikkevarer er det to satser som økes:

Konsentrat og sirup øker fra 20,32 kr/ltr i 2017 til 28,91 kr/ltr med budsjettforliket. Det utgjør en prosentvis økning på 42,3 prosent.

Ferdigvare øker fra 3,34 kr/ltr i 2017 til 4,75 kr/ltr med budsjettforliket. Det utgjør en prosentvis økning på 42 prosent.

For saft uten tilsatt sukker blir avgiften 1,7 kr/ltr. For konsentrat uten tilsatt sukker blir avgiften 10,32 kr/ltr. På disse to beholder man regjeringens opprinnelige økning på 1,6 prosent

Sjokolade- og sukkervarer

For sjokolade- og sukkervarer øker satsen fra 20,19 kr/kg i 2017 til 36,92 kr/kg med budsjettforliket. Det utgjør en prosentvis økning på 83 prosent.

Det skal i tillegg beregnes moms på toppen av avgiftene når produktene selges til forbruker i butikker.

Avgiftsøkningene iverksettes fra 1. januar 2018. 

Til sammenligning vil lettelsene fra maskinskatten være 400 mill faset inn over 7 år. Alt annet likt, er dette maksimalt 4 mrd i lettelse over en 10-årsperiode. Regjeringen, Venstre og KrF krever altså betydelig mer inn i økte særavgifter enn lettelsene fra fjerning av maskinskatten.

Lite treffsikkert virkemiddel 

Og mens avgiftsøkningen er alt annet enn et treffsikkert virkemiddel i folkehelsearbeidet, er den til gjengjeld et helt målrettet tiltak for å flytte norsk verdiskaping ut av landet.

Redusert sukkerforbruk er ett av hovedmålene i samarbeidsavtalen om bedre folkehelse. Den politiske responsen på at befolkningens sukkerinntak fra brus og saft er gått ned med 18 prosent siden 2010, er oppsiktsvekkende nok en voldsom avgiftsøkning. Dette gjøres mens tall fra Helsedirektoratet viser at engrosforbruket av sukker har minsket fra 43 til 27 kilo per innbygger i perioden 2000 til 2015, og forbruket fortsetter å gå ned.

- Mat- og drikkenæringen og alle bedriftene som har sluttet seg til samarbeidsavtalen for bedre kosthold, vil uansett fortsette arbeidet med sukkerreduksjon. I 2018 ligger det eksempelvis an til at halvparten av brussalget i Norge vil være sukkerfritt. Spørsmålet mange bedrifter nå vil stille seg er imidlertid om det gir mening å inngå nye forpliktende avtaler med myndighetene når spillereglene endres så dramatisk underveis, sier Brubakk.

Villet flytting av norsk verdiskaping over grensen

Nordmenn handlet for 13,8 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i 2016. I løpet av det siste året har grensehandelen vokst med svimlende 11%, og de fire siste kvartalene brukte vi hele 14,9 milliarder kroner på grensehandel, ifølge Statistisk sentralbyrå.

I tillegg til grensehandelen som gjøres på dagsturer til utlandet kommer den stadig økende netthandelen, der de fire partiene bak budsjettavtalen tidligere har sørget for at nordmenn kan handle avgiftsfri brus og godteri på fra utenlandske aktører. Brubakk mener den nye avgiftsøkningen vil styrke grensehandelen:

- Grensehandelen går direkte ut over norsk verdiskaping og arbeidsplasser, i tillegg til at staten mister inntektene fra avgiftene. Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre legger med budsjettavtalen opp til en villet og målrettet flytting av norsk verdiskaping over grensen.

Utviklingen i Norge står i slående kontrast til den danske grensehandelpakken, som kom for et par dager siden. Denne pakken er resultatet av et relativt bredt politisk forlik, hvor partene er enige om «at gennemføre en markant lempelse af afgiftstrykket, så det bliver billigere at være dansker, virksomhedernes byrder lettes og grænsehandlen mindskes».

Brus og godteri brukes i stor grad som lokkevarer for grensehandelen med øvrige dagligvarer, og har derfor også negative konsekvenser for andre deler av mat- og drikkenæringen enn brus- og godteriprodusentene, og naturligvis også for varehandelen. Det er også velkjent at billige lokkevarer fører til hamstring og høyere konsum. Det burde bekymre politikere som er opptatt av tiltak for bedre folkehelse.

Les også: Ny sukkeravgift påvirker ikke prisen på marengs, som består av 75 prosent sukker på nrk.no 

Her har vi samlet nyttig informasjon, tall og fakta om grensehandel

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: