Regjeringserklæringen 2018:

Publisert

Portrettfoto av Petter Haas Brubakk

- Det er positivt at de tre partiene som skal danne regjering løfter frem satsing på fastlandsøkonomien og et vekstfremmende skattesystem som nøkkelen til styrket konkurransekraft og lønnsomme arbeidsplasser i fremtiden, sier administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

De tre partiene Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet er enige om en felles regjeringsplattform. Bildet av Trine Skei Grande: Mona Lindseth. Bildet av Erna Solberg: Kjell Ruben. Bildet av Siv Jensen: Alexander Helberg.

Samtidig gjenstår det å se hvordan de tre partiene har tenkt å omsette disse ambisjonene i praksis.

- Mat- og drikkeprodusentene arbeider nå knallhardt med å tilpasse seg de mer enn to milliarder i økte avgifter fra 2017 og 2018 som Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre gikk inn for sammen med Kristelig Folkeparti. Når de tre regjeringspartiene nå sier at de vil vurdere endringer i særavgiftene, er nok bedriftene klok av skade avventende til hva de faktisk kommer til å gjøre, understreker Brubakk, som fortsetter:

- Tilfeldige avgiftsøkninger har preget de senere års budsjettforlik, og økt forutsigbarhet er nødvendig både for viljen til å investere i Norge og som grunnlag for et fortsatt samarbeid om sunnere kosthold mellom myndighetene og mat- og drikkenæringen.

NHO Mat og Drikke synes det er paradoksalt at regjeringserklæringen ikke sier noe om de problemene som grensehandel og 350-kroners-grensen skaper. Grensehandelen har blitt en alvorlig konkurranseulempe for norsk mat- og drikkenæring. Dette er ytterligere problematisk når vi vet at høye avgifter på tobakk og alkohol bidrar til storstilt smugling og organisert kriminalitet, slik Tollvesenet nettopp i dag bekrefter. 

Les også saken hos NRK: Tollerne tar mer tunge narkotiske stoffer

- Mat- og drikkenæringen er Norges største fastlandsindustri, og regjeringen må dempe grensehandelen dersom den skal nå målene med vekst og omstilling i fastlandsøkonomien. NHO Mat og Drikke vil ta initiativ til dialog om dette, avslutter Brubakk

Det er flere andre viktige forslag i regjeringserklæringen:

Selv om regjeringserklæringen omtaler mange spørsmål som er viktige for mat- og drikkenæringen, er den ikke like konkret på alle områder. NHO Mat og Drikke vil raskt gå i dialog med regjeringen om forståelsen og oppfølging av flere punkter, blant annet disse:

  • At regjeringen vil styrke konkurransen i næringsmiddelindustrien generelt og i melkesektoren spesielt.
  • Forenkling av merverdiavgiftssystemet.
  • Utvidelse av alkohollovens ytre rammer for kommunal salgsbevilling av alkohol til klokken 21 på hverdager og lørdager.
  • Regjeringen foreslår å utvide alkoholgrensene slik at mikro- og småbryggerier kan selge produktet i vanlig butikk.
  • Regjeringen vil styrke satsingen på de næringsrettede virkemidlene og programmene i Forskningsrådet og Innovasjon Norge, samt invitere større internasjonale selskaper til å drive forskning og innovasjon i Norge. Dette er positivt, og det er viktig at mat- og drikkeindustrien kan bidra i dette løftet og får sin andel av virkemidlene.

Regjeringen foreslår flere positive tiltak i arbeidsmarkeds- og kompetansepolitikken. De viktigste er:

  • Gi arbeidslivet og partene større innflytelse over innholdet i yrkesopplæringen.
  • Vurdere en ordning med Kompetansefunn etter modell av Skattefunn.
  • Utarbeide og igangsette en kompetansereform for at ingen skal gå ut på dato.
  • Legge til rette for at studenter i større grad kan få relevant arbeidspraksis under studiene.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: