Regjeringserklæringen 2018:

Nyhet

Publisert

Portrettfoto av Petter Haas Brubakk

- Det er positivt at de tre partiene som skal danne regjering løfter frem satsing på fastlandsøkonomien og et vekstfremmende skattesystem som nøkkelen til styrket konkurransekraft og lønnsomme arbeidsplasser i fremtiden, sier administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Portrettfoto av Trine Skei Grande, Erna Solberg og Siv Jensen

De tre partiene Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet er enige om en felles regjeringsplattform. Bildet av Trine Skei Grande: Mona Lindseth. Bildet av Erna Solberg: Kjell Ruben. Bildet av Siv Jensen: Alexander Helberg.

Samtidig gjenstår det å se hvordan de tre partiene har tenkt å omsette disse ambisjonene i praksis.

- Mat- og drikkeprodusentene arbeider nå knallhardt med å tilpasse seg de mer enn to milliarder i økte avgifter fra 2017 og 2018 som Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre gikk inn for sammen med Kristelig Folkeparti. Når de tre regjeringspartiene nå sier at de vil vurdere endringer i særavgiftene, er nok bedriftene klok av skade avventende til hva de faktisk kommer til å gjøre, understreker Brubakk, som fortsetter:

- Tilfeldige avgiftsøkninger har preget de senere års budsjettforlik, og økt forutsigbarhet er nødvendig både for viljen til å investere i Norge og som grunnlag for et fortsatt samarbeid om sunnere kosthold mellom myndighetene og mat- og drikkenæringen.

NHO Mat og Drikke synes det er paradoksalt at regjeringserklæringen ikke sier noe om de problemene som grensehandel og 350-kroners-grensen skaper. Grensehandelen har blitt en alvorlig konkurranseulempe for norsk mat- og drikkenæring. Dette er ytterligere problematisk når vi vet at høye avgifter på tobakk og alkohol bidrar til storstilt smugling og organisert kriminalitet, slik Tollvesenet nettopp i dag bekrefter. 

Les også saken hos NRK: Tollerne tar mer tunge narkotiske stoffer

- Mat- og drikkenæringen er Norges største fastlandsindustri, og regjeringen må dempe grensehandelen dersom den skal nå målene med vekst og omstilling i fastlandsøkonomien. NHO Mat og Drikke vil ta initiativ til dialog om dette, avslutter Brubakk

Det er flere andre viktige forslag i regjeringserklæringen:

Selv om regjeringserklæringen omtaler mange spørsmål som er viktige for mat- og drikkenæringen, er den ikke like konkret på alle områder. NHO Mat og Drikke vil raskt gå i dialog med regjeringen om forståelsen og oppfølging av flere punkter, blant annet disse:

  • At regjeringen vil styrke konkurransen i næringsmiddelindustrien generelt og i melkesektoren spesielt.
  • Forenkling av merverdiavgiftssystemet.
  • Utvidelse av alkohollovens ytre rammer for kommunal salgsbevilling av alkohol til klokken 21 på hverdager og lørdager.
  • Regjeringen foreslår å utvide alkoholgrensene slik at mikro- og småbryggerier kan selge produktet i vanlig butikk.
  • Regjeringen vil styrke satsingen på de næringsrettede virkemidlene og programmene i Forskningsrådet og Innovasjon Norge, samt invitere større internasjonale selskaper til å drive forskning og innovasjon i Norge. Dette er positivt, og det er viktig at mat- og drikkeindustrien kan bidra i dette løftet og får sin andel av virkemidlene.

Regjeringen foreslår flere positive tiltak i arbeidsmarkeds- og kompetansepolitikken. De viktigste er:

  • Gi arbeidslivet og partene større innflytelse over innholdet i yrkesopplæringen.
  • Vurdere en ordning med Kompetansefunn etter modell av Skattefunn.
  • Utarbeide og igangsette en kompetansereform for at ingen skal gå ut på dato.
  • Legge til rette for at studenter i større grad kan få relevant arbeidspraksis under studiene.

Har du innspill eller lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: