NHO Mat og Drikke

Innhold

Gjør bedriften klar for sterkere personvern

Nyhet

Publisert

Foto: iStock

Neste år kommer nye og strengere regler for personvern i Norge, der alle bedrifter vil bli berørt. NHO arrangerer egen personvernkonferanse 13. november – hold av datoen allerede nå.

Den nye personvernforordningen trer i kraft 25. mai 2018. Hensikten med EU-forordningen er å styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i EU/EØS-området.

Innføringen i Norge forutsetter lovendringer. Forslag til slike endringer er så langt ikke kommet.

I samarbeid med NHO og og øvrige lands- og bransjeforeninger forberederNHO Mat og Drikke seg nå på å kunne hjelpe bedrifter med tips og råd. På nettsiden Arbinn, der NHO-fellesskapet har samlet mye av sitt medlemstilbud, vil det utover høsten komme hjelp og veiledning til hvordan bedriftene skal forholde seg til de nye personvernreglene. Mer informasjon om dette kommer senere.

Personvernkonferanse 13. november
13. november holder NHO, i tett dialog med Datatilsynet, en egen konferanse om personvern. Programmet er ennå ikke helt klart, men hold gjerne av dagen allerede nå.

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Nummeret er avmeldt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: